Ugrás a tartalomra

Több mint 400 ezren léptek ki tavaly a német katolikus egyházból

Ez a valaha mért második legrosszabb eredmény.

2023-ban jelentősen sokan, összesen 402 694-en döntöttek úgy, hogy hivatalosan is elhatárolódnak a németországi katolikus egyháztól, ami ugyan lényeges szám, de valamivel kevesebb, mint a 2022-es rekord.

A Német Püspöki Konferencia, amely nyilvánosságra hozta ezeket a statisztikákat, azt mondta, hogy bár ezek a számok magasak, de enyhe csökkenést tükröznek az előző évben regisztrált 522 821 kilépéshez képest,

ami azt jelzi, hogy ez volt az eddigi második legmagasabb kilépési arány

- írja a National Catholic Reporter.

Németországban az egyházi tagságnak pénzügyi vonzata van az egyházi adórendszer miatt, amely a szélesebb adórendszer része. Azoknak a tagoknak, akik hivatalosan kilépnek az egyházból, már nem kell megfizetniük ezt az adót, ami pénzügyi ösztönzőként hat a kilépésre. Ez alól kivételt képeznek az alacsony keresetűek, a munkanélküliek, a nyugdíjasok, a diákok és egyéb személyek.
A kilépések kismértékű csökkenése ellenére az ország katolikus egyházának teljes taglétszáma 2023 végén nagyjából 20,35 millió főt tett ki a Német Püspöki Konferencia adatai szerint.

view of cross wooden tops
Photo by DDP / Unsplash


A kilépések hátterében többek között a papság tagjai által elkövetett visszaélésekkel kapcsolatos botrányok miatt régóta tartó válság áll

- jegyezte meg az NCR. Az elmúlt években sokan elfordultak a katolikus egyháztól, mivel ezek a problémák továbbra is fennálltak.
Ezen aggodalmak kezelésére törekedve a püspökök és egy neves laikus szervezet hároméves reformkezdeményezést indítottak, amelyet "Szinodális Út" néven ismerünk. A folyamat, amelyet a katolikus egyházon belüli progresszív és konzervatív csoportok közötti mély megosztottság jellemzett, tavaly tetőzött azzal a felhívással, hogy az egyház a Vatikán nyílt ellenkezése ellenére is szentelje meg az azonos neműek házasságait.

További feszültségek merültek fel az idén elindított reformfolyamat során, miután a Vatikán nyomást gyakorolt a korábbi reformszavazások leállítására.

"A számok riasztóak. Azt mutatják, hogy az egyház széleskörű válságban van"

- idézték Georg Bätzing limburgi püspököt, a püspöki konferencia vezetőjét.

a cross made out of stones and ivy
Photo by Josipa Humski / Unsplash
"A reformok önmagukban nem oldják meg azegyházi válságot, de a válság reformok nélkül csak súlyosbodni fog. És ezért változásokra van szükség".

A hanyatló egyháztagság problémája nem csak a németországi katolikus egyházra jellemző. A protestáns egyház is jelentős kilépésekről számolt be:

az elmúlt évben mintegy 380 000 tag lépett ki,

ami a 2022-ben tapasztalt szintet tükrözi, és a németországi vallási intézmények előtt álló kihívásokat.

Eközben az Egyesült Államokban a katolikus egyház helyzete bizonyos területeken kontrasztot mutat. Míg északkeleten folyamatos visszaesés tapasztalható az egyházi tagságban, addig az olyan területeken, mint Dél-Florida, növekedés tapasztalható, amit nagyrészt a növekvő spanyolajkú lakosságnak köszönhetünk - olvasható Ryan Burge lelkész 2023 októberében a Substack-on megjelent
írásában. Burge kutatása megállapította, hogy

2008 és 2022 között csak hat államban - Vermont, Idaho, Oklahoma, Észak-Karolina, Arizona és Tennessee - nőtt a római katolikusnak valló lakosok aránya.

Ezzel szemben olyan államokban, mint Hawaii és Connecticut, jelentős csökkenést tapasztaltak a magát katolikusnak vallók körében.
Továbbá a heti misén való részvétel is változatos tendenciákat mutatott az USA-ban: az olyan államokban, mint Alaszka és Hawaii növekedést, míg más államokban, mint Wyoming és Rhode Island, erőteljes csökkenést tapasztaltak.

Legfrissebb