Ugrás a tartalomra

Németh Sándor: "A Sátán újra a földön lakik, és számos emberi testet öltött magára"

A Hit Gyülekezete vezető lelkésze is beszédet mondott a tegnapi szolidaritási tüntetésen.

A Hetek és A Hit Rádió szervezésében több ezren gyűltek össze tegnap Budapesten, hogy kifejezzék szolidaritásukat és támogatásukat Izrael felé. Az esemény főszonoka Németh Sándor a Hit Gyülekezete vezetőlelkésze volt, akinek beszédét teljes terjedelmében közzétesszük.

Tisztelt honfitársaim, barátaim!

Ma egy olyan helyen gyűltünk össze, amely emlékeztet minket a magyar történelem legsötétebb éveire. Ott állunk, ahol a magyar nyilasok a zsidógyűlölettől megvadulva gyilkoltak ártatlan zsidó embereket, a honfitársainkat, és taszították őket a Dunába. Nem véletlenül választották e helyet a rendezvény szervezői, hogy kifejezzék Izrael melletti támogatásunkat.

Az elmúlt napok brutális gyilkosságsorozatai, az Izraelben élő ártatlan emberek ellen irányuló minden normális emberi képzeletet felülmúló aljas halálgyár a nácik és a nyilasok brutalitását juttatta eszünkbe. A Hamasz válogatás nélkül szégyenített meg és mészárolt le ártatlan embereket, akik zsidók voltak, vagy akiket zsidóknak véltek. A palesztin gyilkosok valóban hasonlítanak a nácikhoz és a nyilasokhoz is, de a bennük megtestesült gonoszság még túl is tesz történelmi elődjeiken.

Amikor néztem a videófelvételeket, rosszul lettem attól a tömény gonoszságtól, ami a sátáni kegyetlenségekben megmutatkozott. Ezek úgy ölnek, hogy közben örömködnek, és gyalázatos tetteiket ünneplik a közösségi oldalakon. Nevezhető embernek az, aki az ártatlan civil lakosságot, gyerekeket, fiatalokat, öregeket gyilkolja válogatás nélkül?

A Sátán újra a földön lakik, és számos emberi testet öltött magára. Jakab apostol azt tanácsolja a levelében, hogy „álljatok ellene a Sátánnak, és elfut tőletek.” E rendezvény célja a gonosznak való ellenállás, a gonosszal szembeni szellemi, erkölcsi harc és egyben támogatása mindazoknak, akik fizikai, katonai eszközökkel is harcolnak a gonosz ellen. Teszik ezt az életük kockáztatásával, feláldozásával azért, hogy Izrael és más kontinensek élhetőek maradjanak az emberek, családok, nemzetek számára.

Megindulva figyeljük, hogy újra zsidógyűlölettől hangosak a nyugati nagyvárosok napjainkban, olyan tömegek is megjelentek az utcákon, a tereken, akik a gyilkosokat ünneplik, éltetik, és halált kiabálnak Izraelre. Sőt, mindannyiunkra, akik támogatjuk Izraelt, védelmezzük az állam történelmi jogait, és a Szentföldhöz, Jeruzsálemhez való jogát. Ne féljetek tőlük! A jó oldalon állunk, ne engedjük, hogy ebből a meggyőződésetekből a hazug propaganda, és a tömeges gyűlölet kimozdítson minket!

Hitünk szerint a gonosznak kevés ideje maradt a földön, az ítélet kimondatott reá, és a megprófétált büntetés utol fogja érni. De a célig vezető út nem ígérkezik könnyűnek, sok könny, szenvedés és gyász fogja még kísérni ezt az utat.

Nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk a szenvedés okai között. Morálisan egyáltalán nem mindegy, hogy valaki ártatlanul szenved, vagy az általa elkövetett gonoszsága, esetleg annak támogatása miatt kerül nyomorúságba. Izrael szenvedésével azért érzünk egyet, és fejezzük ki a támogatásunkat, mert ártatlan embereket gyilkoltak le terroristák. A gyilkosokat meg kell büntetni! Ennek a támogatása mellett akkor is ki kell tartanunk, ha majd a világmédia és a közösségi média újra az izraeli agresszióról fog beszélni. A Hamasz soha nem ismerte el Izrael államát, és nem is akarja a jövőben sem, hanem politikai és katonai célja, hogy bármi áron eltüntesse Izraelt. Ahogy az elmúlt napok brutális támadásai bizonyítják, a népirtástól sem riadnak vissza céljaik elérése érdekében. Izrael államának kötelessége a zsidók életének védelme a Szentföldön és az egész világban is. Mi támogatjuk őket ebben, és mellettük állunk!

Végezetül néhány mondatot szeretnék szólni az 1987-ben alakul Hamászról. Ez a szervezet az egyik fő felelős azért, hogy elmélyült a palesztinok és az izraeliek közötti ellentét és ellenségeskedés. Alapítóokiratában hivatkozik a muszlim szent helyek és az Al-Aksza mecset védelmére. Az Al-Aksza mecset és a Templom-hegy védelme gyakorta szerepel az Izraellel szembeni uszító propagandában, ezzel is próbálják legitimmé tenni az Izraellel elleni rendszeres agressziót. Azzal vádolják hazug módon a zsidó államot, hogy megszentségteleníti az Al-Aksza mecsetet. Ez a hazug propaganda mérgezi a közvéleményt és a muszlim embereket szerte a világon.

A Templom-hegy kérdése rendkívül összetett és érzékeny probléma, de egy biztos, a Hamasz beavatkozásai ebbe a megoldatlan problémába csak olajat öntenek a tűzre. Gyümölcséről ismerszik meg a fa. A Hamasz eddig csak válságokat, intifádát és kegyetlen gyilkosságokat hozott a Közel-Keletre. Egyetemes érdek tehát a Hamasz kizárása a Templom-hegy kérdéséből, és nagyon üdvözölnénk, ha egy nemzetközi összefogás elérné, hogy egyetlen nagyhatalom se használja a Hamaszt eszközként arra, hogy meghiúsítsa az izraeli-palesztin vagy izraeli-arab békemegállapodást.

A Templom-hegy kérdésének hosszútávú megoldása talán a legnehezebb kihívás a világ számára is. A mai helyzet fennmaradása további, és egyre mélyülő konfliktusoknak lesz a kiváltóoka. Bízom benne, és imádkozom azért, hogy egy nemzetközi közös akaratnak és összefogásnak köszönhetően lehetővé válhat a zsidók jogos igényének biztosítása, azaz a Templom-hegy használata és hozzáférése. Bár jelenleg nagyon nehéznek tűnik változtatni a fennálló helyzeten, de nem lehetetlen. Ha nemzetközi közvetítéssel a felek között kiépül a bizalom, és az oszd meg és uralkodj elv helyett józan és elfogadható döntés születik.

Imádkozunk, hogy olyan megoldás szülessen e kérdéskörben, amely az egyenlő jogok és lehetőségek elvére épül, és tiszteletben tartja a zsidó és az iszlám vallási és kulturális identitást, valamint a keresztények számára is lehetőséget biztosít arra, hogy a Templom-hegyet szabadon felkeressék. A státusz végső megoldását pedig bízzuk a Messiás eljövetelére! Szeretjük Izraelt! Mert nekik köszönhetjük többek között a törvényt, a prófétákat, Jézus Krisztust, a Bibliát, és az Egyház megszületését. Legyetek jó magyar hazafiak, és Jeruzsálem spirituális őrállói is! Mert Jeruzsálem az emberiség virágzó, igazságos és békés jövőjének alapköve. Oda járnak fel majd a nemzetek dicsőséget adni az igaz Istennek a 122-es zsoltár szerint.

122-es zsoltára, mely így szól:

'" Örvendezek, mikor mondják nékem: Menjünk el az Úr házába!
Ott álltak a mi lábaink a te kapuidban, oh Jeruzsálem! Jeruzsálem, te szépen épült, mint a jól egybeszerkesztett város! Ahová feljárnak a nemzetségek, az Úrnak nemzetségei, bizonyságul Izráelnek, az Úr nevének tiszteletére. Mert ott ülnek az ítélőszékek, Dávid házának székei. Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért; legyenek boldogok a téged szeretők! Békesség legyen a te várfalaid között, csendesség a te palotáidban. Atyámfiaiért és barátaimért hadd mondhassam: béke veled! Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért hadd kivánhassak jót tenéked!"

Legyetek áldottak. Az Úristen áldja és őrizze meg Magyarországot és Izraelt!

Legfrissebb