Ugrás a tartalomra

KUTATÁS: A keresztény alkalmazottak "elhallgatva" érzik magukat a munkahelyen

Photo by Redd F / Unsplash

"Ellenségeskedés" és "gúnyolódás" - többek között ezekről a munkahelyi tapasztalatokról számoltak be a keresztény alkalmazottak az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban egy nagyszabású új tanulmány szerint.

A Pearn Kandola gazdaságpszichológiai cég által készített tanulmány résztvevői arról is beszámoltak, hogy a munkahelyen "elhallgatottnak" érzik magukat, és nem szívesen osztják meg hitüket, mert félnek attól, hogy megbántják a kollégáikat, vagy kellemetlen helyzetbe hozzák őket.

A tanulmány keretében több mint 1100 keresztény munkavállalót kérdeztek meg az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban 2021 és 2022 folyamán.

Azok közül keresztények közül, akik azt mondták, hogy vallásos ruhát vagy szimbólumokat viselnek a munkahelyükön, közel a felük (45%) azt mondta, hogy nem érzi magát kényelmesen. Az általában vallási ruhát vagy szimbólumokat viselő keresztény munkavállalók háromnegyede (74%) azt mondta, hogy a munkahelyén nem visel vallási ruhát vagy szimbólumokat. Az amerikaiak jóval nagyobb valószínűséggel viselnek vallási ruhát vagy jelképeket a munkahelyükön (42%), mint az Egyesült Királyságban élő keresztények (18%).

"Az "elhallgattatás" érzése miatt sok keresztény úgy érzi, hogy nem tudja kifejezni vallási identitását vallási szimbólumok által a munkahelyén"

- olvasható a jelentésben.

A felmérésben részt vevők körében a keresztény munkavállalóknak csak 37 százaléka érezte magát kényelmesen, ha a munkahelyén beszélt az általa ünnepelt vallási ünnepekről, ami az Egyesült Királyságban élő keresztények körében 51 százalékra emelkedett.

Az Egyesült Államokban élő keresztény alkalmazottak közül csak minden ötödik (22%) érezte úgy, hogy nyugodtan beszélhet erről.

A felmérésben résztvevők közel háromnegyede (70%) úgy érezte, hogy a szervezetük örömmel veszi, ha a vallási ünnepek megünneplése miatt szabadságot vesznek ki a munkahelyükön, de az amerikai keresztények sokkal nagyobb valószínűséggel (84%) érezték így, mint az Egyesült Királyságban (55%). Mind az Egyesült Királyságban, mind az Egyesült Államokban dolgozóknak csak 52% százaléka érezte ugyanezt a felettesével kapcsolatban.

A megkérdezett munkavállalók több mint negyede (29%) szerint a szervezetük többet tehetne azért, hogy az emberek kényelmesen érezzék magukat a vallási öltözék vagy szimbólumok viselésében, és ez az arány az Egyesült Királyságban élő keresztények körében majdnem a felére (48%) emelkedett.

A jelentés ezt "a munkahelyi vallási megnyilvánulásokra vonatkozó egyértelmű iránymutatások és irányelvek hiányának" tulajdonította. A tanulmány a felmérésben résztvevők egy mintáját felkérte, hogy magyarázzák el bővebben tapasztalataikat.

A válaszokban sok résztvevő elárulta, hogy nem osztja meg vallási meggyőződését másokkal a munkahelyén, "hogy ne sértsen meg másokat".

"Néhány résztvevő attól tartott, hogy vallási meggyőződésük kifejezése miatt egyes eltérő vallási nézeteket valló munkatársak kényelmetlenül érezhetik magukat, és aggódtak, hogy ez konfliktust szíthat, amit el akartak kerülni"

- áll a jelentésben.

Ahol a munkavállalók negatív bánásmódról számoltak be, a jelentés szerint ez "úgy tűnik, hogy a munkatársak keresztényekről vagy vallásos meggyőződésűekről alkotott negatív sztereotípiáiból ered".

"Míg néhány résztvevő pozitív sztereotípiákra hivatkozott, például arra, hogy a keresztényeket gondoskodó vagy "jó embereknek" tartják, az egyik résztvevő kifejtette, hogy emiatt úgy érezték, hogy szorosabb ellenőrzés és nyomás alatt állnak, hogy megfeleljenek ennek a normának"

- áll a jelentésben.

Néhány résztvevő azt mondta, hogy vallási meggyőződésük miatt "nevetségessé" vagy "ellenségessé" váltak, "amit a vezetőség néha nem vitatott", és néhányan úgy érezték, hogy hitüket kevésbé érzékenyen kezelik, mint másokét.

"A munkatársam mondott néhány becsmérlő dolgot, mivel úgy érzi, hogy a vallási identitásomból származó emberek bigottak vagy akár fasiszták lehetnek"

- mondta az egyik válaszadó.

Mások úgy érezték, hogy a gúnyolódás a vallási meggyőződés bármely formájára kiterjedt, és nem kifejezetten a keresztényekre. Több résztvevő inkább "íratlan szabályról" számolt be, mint kikényszerített hallgatásról, amely visszatartotta az alkalmazottakat attól, hogy olyan kényes témákról beszéljenek, mint a vallás.

"A résztvevők úgy érezték, hogy nem lenne helyénvaló a szervezetük kultúrájával szembemenni azzal, hogy kifejezik vallási identitásukat"

- áll a jelentésben.

"A vallási megnyilvánulással kapcsolatos egyértelmű iránymutatások és irányelvek hiánya, valamint a megnyilvánulást nem ösztönző kultúra miatt együttesen sok munkavállaló úgy érezte, hogy kerülnie kell a vallás témáját a munkahelyén"

-írták.

A jelentés azt ajánlja, hogy a munkáltatók "biztosítsák, hogy a befogadást a szervezeten belül minden szinten elfogadják", és hozzanak létre egy olyan befogadó kultúrát, "ahol a hitüket megosztani kívánó résztvevőknek lehetőségük van identitásuk fontos aspektusainak biztonságos környezetben történő megvitatására".

"A szervezeteknek a vallási megnyilvánulásokra vonatkozó egyértelmű iránymutatásokat is ki kell dolgozniuk, amelyek minden vallási csoport számára méltányosak"

- zárul a jelentés.

"A vezetőknek érvényre kell juttatniuk és támogatniuk kell ezeket az irányelveket, és biztosítaniuk kell, hogy ahol csak lehetséges, befogadják a vallási megnyilvánulásokat"

-hangsúlyozták.

(Christian Today)

Legfrissebb