Ugrás a tartalomra
Németh Zoltán

A Happy Day mai adásában:

  • 00:00 Megvallás Németh Sándorral 
  • 02:39 Bibliaolvasás EFO: II. Krónikák 20. rész
  • 10:16 Legyél karizmatikus ember - Németh Sándor prédikáció részlet
  • 13:50 Demos Shakarian - A föld legboldogabb emberei: Harmadik fejezet 3.rész
  • 23:14 Ne legyél irigy ember - Németh Zoltán és Németh Ildikó

Az adás gépi átirata:

[Szignál]
Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hit életi válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day!

Itt vallás, meg vallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hit Rádióba.

[Németh Sándor]
Mondjuk közösen, hogy hiszem, hogy ez a könyv az Isten igényének irod formája. És meg van írva teljes írás, Isten tőlikletet. És hasznos a fedésre, jobbításra, és hiszem, hogy minden jó cselekedetre felkészít bennünket Istenek a beszéde.

És hiszünk abban, hogy a názeti Jézus Kiszusban az ige testélet. És itt lakozott a Földön, engesztelő áldozatulatta oda magát érettünk. És a vérével váltságdíjat adott érettünk, hogy megszabadítson bennünket a bűnnek a rabszolgalságából, és ellenségeinknek a kezéből, és bevigyen bennünket Istenek az országába, amely igazság, békesség és szentlélektől való öröm.

Hiszem, hogy a názeti Jézus Kiszus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hiszem, hogy a názeti Jézus Kiszus a világnak az üdvözítője, mert őt küldte el az Atya, mert meg van írva, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta oda éreppe, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hiszem, hogy a názeti Jézus a Krisztus, az élő Isten fia, aki a bűneimért halálba adatott, de feltámadott a harmadik napon a meggazulásunkra.

Amen! Dicsőség Istennek!

[Szignál]
Tövetkezik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.

[Diószegi Dávid]
Ők voltak Józsefátnak, Júda királyának fiai, akiknek apjuk rengeteg ajándékot adott. Sok ezüstöt, aranyat, kincseket és Júda megerősített városait ott helyezte el őket. A királyi hatalmat azonban Jórámnak, elsőszülött fiának adta.

Amikor Jórám apja után trónra lépett, megerősítette a király hatalmát. Ezután összes testvérét meggyilkoltatta, és még néhány izraeli vezetőt is. Jórám 32 éves korában kezdte meg 8 évig tartó uralkodását Jeruzsálemben.

Izrael királyainak útján járt, akárcsak Acháb király és annak családja. Ugyanis Jórám Acháb leányát vette feleségül, és azt tette, ami az örökkévaló szerint gonoszság volt. Az örökkévaló mégsem pusztította ki Dávid családját, mert szövetséget kötött Dáviddal, és megígérte neki, hogy családjában a mécsas világossága soha ki nem alszik.

Jórám idejében Edom népe fellázadt Júda uralma ellen, és elszakadt tőle. Ezután Edomban királyt választottak maguknak. Jórám a seregével, vezéreivel és harci szekereivel ekkor átkelt a Jordánon, de az Edomiak körülvették.

Jórám azonban éjjel kitört a gyűrűből, és hazatért. Ekkor szakadtak el Júdától az Edomiak, és ez így van mind a mai napig. Ugyanekkor lázadt fel Libna is Jórám uralma ellen, és el is szakadt tőle.

Mindez azért történt, mert Jórám elfordult az örökkévalótól, ősei istenétől. Magaslatokat épített Júda hegyein a báványok tiszteletére, és elcsábított a Jeruzsálem és Júda lakosait, hogy az örökkévaló helyett ezeket a báványokat imádják. Illéspróféta írodt üzenetet küldött Jórámnak.

Ezt mondja az örökkévaló, ősapádnak Dávidnak istene. Mivel nem követted apádnak, Jósapádnak példáját, sem Ászának, Júda királyának útját, hanem Izrael királyainak útján jártál, és szellemi házasságtörésbe vezetted Júda és Jeruzsálem lakosait, ahogyan Akháb családja is tette, s azon fölül meggyilkoltad testvéreidet, apádháza népét, akik jobbak voltak nálad, azért az örökkévaló súlyos csapással sújtja népedet, gyermekeidet, feleségeidet és minden birtokodat. Téged pedig olyan bélbetegséggel ver meg, amely egyre súlyosabb lesz.

Napról napra kiomlanak belső részeit. Azután az örökkévaló Jórám ellen haragra ingerelte a filiszteusokat és az arabokat, akik Etiópia mellett laktak. Ezek együtteserővel Júda ellen támadtak, betörtek az országba, és minden kincset elvittek, amit csak Jórám királyi palotájában találtak, még fiait és feleségeit is.

Nem is maradt Jórámnak senkie, csak a legkisebbik fia, Jóákház, más néven Ahazjá. Ezután az örökkévaló megverte Jórámot gyógyíthatatlan bélbetegséggel, amely két évig tartott. Ez alatt napról napra szenvedett, míg végül belső részei kiomlottak, és nagy kínok között meghalt.

Népe nem égetett tiszteletére jó illatú füstölőszereket, mint ahogy a királyok halálakor szoktak. Jórám 32 éves volt, amikor Jeruzsálemben uralkodni kezdett, és 8 évig volt király. Amikor meghalt, senki sem gyászolta, és bár a Dávidvárosában temették el, de nem a királyok sírkamrájába.

[Speaker 8]
Oh, happy day!

[Szignál]
Oh, happy day! Következik Németh Sándor napi üzenete.

[Németh Sándor]
Ézsaiás proféta hatodik fejezetének a negyedik verszakak azt mondja, a proféta az emberről, hogy az embernek a szeretete olyan, mint a reggeli köd, mint a hajnali harmat, mondja a proféta. Természetes természetünk, tehát amit örököltünk, az ilyenre képes, hogy a szeretet olyan, mint a reggeli köd, mint a reggeli vagy hajnali harmat. És tudjuk nagyon jól, hogy ahogy erősödik a napnak a fénye, és a horizonttól jön föl a nap, a köd eloszlik, és világos lesz.

Így van ez, hogy az ember szeretete elmúli. Ugyanez, hogy különösen bizonyos évszakokban, nyáron, reggel, zöld növényzett, medves, aztán mikor a napnak erősebb a tüze, nagyon hamar elszárad, és ilyen az embernek a szíve is, hogy talán az életének az első időszakában, kisgyerekként, még ott van a harmata szívébe, ott van a reggeli köd, aztán belebanyolódik az életbe, az élet dzsungelébe, és a reggeli köd eltűnik, a harmata eltűnik, és ahogy a proféta egy másik helyen mondja, hogy nincs szeretet.

És ez az oka annak, hogy az ember nem tud tartós kapcsolatot kiépíteni, mert a tartós kapcsolatnak a maradandó szeretet az alapja. És a maradandó szeretet pedig itt van a leírva, hogy akkor tudja megkapni az ember, hogyha a Szentlélek kiárasztja a szívébe, és ennek következtében a szívben folyamatosan az Isten szeretetének a tüze ég. És erről a szeretetről mondja Pálapostól, hogy ez a szeretet nem múlik el.

És az a szeretet, amibe a Szentlélek által jön be az emberben, ez elsősorban spirituális, de nyilvánvalóan, hogy ahogy nő az emberben, az Isten jelenléte úgy az embernek a lelkét is, és a vágyait is, kívánságait is átítatja, megszenteli, és ennek következtében az embernek az egész személyisége, dominálja, meghatározza, és egy Isten iránti epekedések, vágyakozások, függőségek jönnek létre az emberben, ami a legfontosabb közösségkapcsolat lesz az embernek a sorsában, és újra is újra az ember képes ebben a közösségben megújulni, erődvenni, mert hála Istennek, hogy az Úr lehetővé tette azt, hogy a Szentlélekkel a szentszelemben újra és újra meg tudjunk újulni.

[Szignál]
HANGOS KÖNYV Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.

[Tóth Géza]
Nagy szeretettel köszöntelek benneteket ez a Csak ülök és Olvasok legújabb adása. Az elmúlt hetekben Joel Osteen-nak Hogyan gondolkozol című könyvével foglalkoztunk. Ezzel a mai adással a harmadik fejezettel szeretném befejezni ennek a könyvnek az Olmasok Egyébként ha az előző két adásban velem tartottatok, akkor tudjátok, hogy miről szól ez a könyv, olyan különböző szempontok alapján veszi végig az emberi természetet, illetve különböző helyzeteket, élethelyzeteket, amelyekbe vele kerülhetnek emberek, amelyekben kimutatja, megmutatja, rávilágít arra, hogy mit mond arra a helyzetre vonatkozóan, vagy éppen az helyzetben lévő személyekre vonatkozóan. Istennek az igéje és nagyon pozitív alapelveket, tíz alapelvet sorol fel.

Joel Osteen ebben a könyvében, akik meg szeretnék vásárolni, megtehetik a Atmos.hu oldalán megrendelhető Atmos Records kiadásában jelent meg ez a könyv. Az elmúlt két hétben, illetve egy hetet kihagytunk az előttelevő héten, azzal foglalkoztunk a 9. fejezetből, hogy hogyan kell kihúzni a keserűségnek a gyökerét, illetve, hogy a keserűség, az milyen korlátozó erőt jelent az embernek az életében, hogyan tudja meghiúsítani az embernek az életében az írvényesülést, a sikert, az előrerépés, az előrehaladást, milyen veszélyt jelent és milyen kihívást jelent a keserűség, hogyan kell kezelni.

Előtte pedig a harmadik fejezettel foglalkoztunk, a körülmények bennünket támogatnak. Ezt úgy gondoltam, hogy azért fontos felolvasni a koronavírus járvány idején, mert nagyon sokan átéljük azt, hogy a körülményeiken nem tudnak változtatni, nem tudunk változtatni azokon a nagyívű körülményeken és bennünket változtatni, illetve bennünket is befolyásoló tényezőkön, amelyeket a járvány jelente, de ezeket is a hasznunkra tudjuk fordítani természetesen Istennek a segítségével, ahogy a rómaberiekhez írt levélben is pálapostól mondja, hogy az Isten szeretőknek minden a jogukra válik, vagy egy másik fordításban az Isten szeretők érdekében minden összefog. Most pedig a hatodik fejezetet szeretném felolvasni, amelynek a címe Isten bátor gyermekeként élni.

Amikor végigolvastam ezt a fejezetet egy ilyen szemmel, hogy majd most felolvasásra kerül, akkor bevalom őszintén, hogy egy pillanatra elbizonytalanodtam, mert túlságosan egyszerűnek tűnt a gondolkodása, és szerettem volna valami miatt, valamennyivel intellektuálisabb üzenettel jelentkezni, vagy felolvasással jelentkezni, de aztán, ahogy végigsuhant ez a gondolat a fejemem, egy kicsit eliszégyelte magamat, mondván, hogy miért kellene intellektuális üzenettel most elétekálni, vagy valami olyan fejezettel, amelyek nagyon súlyos, nehéz, magvas üzeneteket, vagy igazságokat tartalmaznak, hiszen Jézus többször is felhívta a figyelmet arra, hogy az emberek hitében olyan tulajdonságokkal kell rendelkezniük, mint amilyen tulajdonságokkal rendelkeznek a gyermekek, tehát nagyon sok esetben nem fontos, súlyos, magvas igazságokra van szükségünk, ezekre is szükségünk van, de nagyon gyakran, egyszerű, gyermeki, mondanám naiv bizalomra és hitre van szüksége az embernek. Tehát most egy olyan fejezetet olvasok fel, amelyben úgy érzem, hogy a fókuszban ez van állítva, és nagyon egyszerű igazságokkal foglalkozik ez a fejezet, de ugyanakkor mégis gyógyír lehet nagyon sokatok velke számára, és egy ösztönzést, inspirációt jelentett arra, hogy az identitásotokat megváltoztassuk, és igazítsuk ahhoz, amilyen állapotban, minőségben helyezett bennünket Isten, az ujjászületésnek a következtében. Tehát még egyszer a hatodik fejezetnek a címe, Isten bátor gyermekeként élni. Ha esetleg nektek is megvan ez a könyv, akkor bátorítalak titeket arra, hogy olvassátok velem együtt, olvassuk fel közösen.

Tekintette arra, hogy amit az ember nem csak hal, hanem lát, vagy nem csak lát, hanem hall, és a sokkal jobban rögzül, az az üzenet mélyebbre vatul az emberi személyiségben, több támponton, több szemponton, több csatornán keresztül jut el, és így nagyobb hatása tud lenni az emberre. Tehát Isten bátor gyermekeként élni. Minnyáján átéltünk már csalódásokat és igazságtalanságokat.

Hát ezzel valóban azt gondolom, hogy mindannyian így vagyunk. A múltbeli rossz emlékek, vagy az elkövetett hibák miatt könnyen elfeledkezhetünk róla, hogy kik is vagyunk valójában. Túl gyakran gondolkodunk magunkról, rabszolgaként, állítja Joel Osteen.

Úgy érezzük, hátrányos a helyzetünk. Ezért nem is igyekszünk már megvalósítani álmainkat, nem várjuk a jót, és nem is imádkozunk bátran, hittel. Rabszolgaként élünk.

Mintha a függősség, a depresszió, a középszerűség, vagy mások elfogadásának rabszolgái lennék. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, mondja a Biblia, hangzik a Biblia állítása. Talán sok mindennel kell szembenéznünk az életben, de akkor sem rabszolgák, hanem Isten gyermekei, Istenek a fiai vagyunk.

A fiak másként gondolkoznak, mint a rabszolgák. Talán az olvasóim között is, vagy a hallgatóim között is van, aki függősségekkel küzd. De ha Isten gyermekeként gondolkodik, és azt mondja, jogom van, szabadnak lenni, akkor lehet, hogy akadályok tornyosulnak előttünk, de Isten gyermekeként tudnunk kell, hogy hatalmasabb erő áll mellettünk, mint velünk szemben.

Az izraeliták 400 éven keresztül szenvedtek az egyiptomi fogságban. Kegyetlenül bántak velük, és kihasználták őket. Isten látta ezt az igazságtalanságot, és csapásokkal sújtotta a fáraót és népét, mindaddig, amíg a fáraó végül feladta, és elengedte őket.

Biztos vagyok benne, hogy amikor elindultak az ígéret földjére, izgatottan várták, hogy végre megkapják azt a szabadságot, amire vágtak. A fáraó azonban meggondolta magát, és üldözőbe vette őket. Felsorakoztatta a leggyorsabb 600 szekerét, és legerősebb harcosait, és rövid időn belül utolérte az izraelitákat a Vöröstengernél, avonnan látszólag már nem volt hová menekülnék.

A fáraó gyakorlatilag azt mondta, a rabszolgáim vagytok, hozzám tartoztok, és most visszaveszlek kiteket. Isten azonban másképp gondolta, a gyermekeim vagytok, megváltottalak benneteket, és most tovább vezetlek, hogy megszabaduljatok. El tudom képzelni, hogy az izraeliták fejében valami ehhez hasonló párbeszéd zajlott le.

Próbálták eldönteni, hogy melyik hangnak higgyenek. Amelyik azt mondja, hogy gyermekeim vagytok? Vagy annak, amelyik azt mondja, hogy rabszolgáim vagytok?

A mai napig ugyanez a vita folyik. Az egyik hangassógja, rabszolga vagy. Sosem gyógyulsz meg.

Mindig is nehézségekkel fogsz küzdeni anyagi téren. Soha sem szabadulsz meg a függőségből. Isten azonban azt állítja, a gyermekem vagy.

Mindent megadta, felruházt valak erővel és kerettel. Most nekünk kell eldöntenünk, hogy melyik úton indulunk el. Ha hiszünk annak a hazugságnak, hogy rabszolgák vagyunk, és a lehetőségeink véghatárához érkeztünk, nem leszünk képesek betölteni az elhívásunkat.

Álljunk ki határozottan és jelentsünk ki, hogy nem vagyok többé rabszolga. Akár ki is mondhatod. Nem vagyok többé rabszolga.

Isten gyermeke vagyok. Nem vagyok a múltam rabszolgája. Nem vagyok azok rabszolgája, akik megsértettek.

Nem vagyok a függőségek, a szegénység, a nélkülözés, vagy a depresszió rabszolgája. A minden ató Isten gyermeke vagyok. Ha tisztában vagyunk azzal, hogy Isten gyermekei vagyunk, akkor nem csak másként gondolkodunk, hanem másképpel is beszélünk.

Nem azt mondjuk, hogy sosem leszek képes kitörni ebből a függőségből, hanem azt, hogy szabad vagyok és egészséges. Nem panaszkodunk, mondván sosin szerencsém, hanem kijelentjük, hogy az áldások üldöznek, jó indulat vesz körül, élvezem Isten jóságát és kegyelmét az életemben. Nem rabszolgaként, hanem Isten gyermekeként tekintsünk magunkra.

Ne azon elmélkedjünk, hogy milyenek voltunk egykor. Ne azon elmélkedjünk, hogy milyen nehézségeken mentünk keresztül, hogy milyen hibákat követtünk el. Kezdjünk azon gondolkozni, hogy ma milyenek vagyunk.

Szabadok, áldottak, igazi mesterművek, győztes emberek.

[Szignál]
BEST OF HIT RÁDIÓ

[Varga Zoltán]
Így az jó, de hogyha azért most segítenénk olyan embereknek, akik a napi munkába járás során, vagy egyáltalán a polgári kapcsolataik során ezzel szembe találkoznak, azért ott is ugyanúgy felismerhető, sőt, akár ezek alapján, a jelzők alapján, amiket most a bibliai alapján elkezdtél felsorolni, hogy mi alapján ismerhető fel az iricség, nek a jelenléte, vagy egy irigyember, akár beazonosítható.

Ott mit tudtok találcsolni például egy munkahelyen? Hogy mit lehet ott tenni? Tehát az tapasztalom, hogy mondjuk egy munkatársam rendszeresen, akár szövetséges társakra lelve, de úgy érzem, hogy igazságtalannul irigy rám, mert én valami jobban meg tudok oldani egy feladatot gyorsabban, nem tudom, és a főnök mindig engem dicsér meg, én kapok prémiumot, vagy most csak mondtam példákat, de ez nem azt váltja ki a másikból, hogy gratulálok, ez tök jó, és hogy csináltad, hanem pont az ellenkezőjét. És inkább én érzem magamat jóként kirekesztve, vagy magányosnak, holott te most arról beszéltél, hogy inkább ő is Zola, ő nekik.

[Németh Zoltán]
Na most a másik oldalat mondtad el.

[Varga Zoltán]
Igen, igen, igen.

[Németh Zoltán]
Hogy rátértünk. Nézzük meg József oldalát. Nézzük meg, mi történt Józseffel.

Na, mi lesz? Mi lett az eredménye? Hát jó következett nála a kitejesülés és a boldogulás?

Hát az élete véré, a következő eseményeit nézzük, a végét nézzük, akkor azt mondjuk, hogy pláne, persze, természetesen. De hát az út látszólag nem arra fele vezetett, mert az irigység olyan ereje van, erővel rendelkezik, ugye azt mondja a Biblió, hogy kicsoda állhat meg az irigységgel szemben. Megáll egy költői kérdést föltesz Salomon, és megkérdezi, hogy pusztító áradás a harag, és a gyűlölködés, az a pusztító erők, de az irigységgel szemben kiállhat meg.

Tehát nem biztos, hogy az irigyelt emberek, ha fókuszba kerülnek, akár összecsapnak a hullámok, akár egy munkahelyen, akár egy pármilyen közösségben, az irigy emberek képesek megakadályozni, ellehetetleníteni. 37. Zsoltár.

Ez a megoldás. Az irigyelt emberek, és azoknak a nehézségei, az a terápia erre, hogy ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél, és ne szenvedjél e miatt, hanem bízzál az úrban. Szenvedsz e miatt természetesen, de szenvedéssel járhat ez, de bízzunk az Istenünkben, ő mindennél hatalmasabb, van egy programja, és hogyha pontosan érzed azt, két lehetőség van.

Vagy nem is való vagy oda, és el kell gondolkozni azzon, hogy nem ez a te utad, és jobb, hogyha kimozdulsz onnan, mert a rossz erkölcsök jó, a rossz társaságok jó erkölcsöt megrontanak. Vagy pedig Istennek a terve és elképzelése, amiben az ellenség ellentámadást hajt végre, felhasznál embereket, az irigységet. Viszont a végeredménye, Józsefre nézzünk, a végeredménye az lesz, hogy mégiscsak Isten végrehajtja, mert amit Isten belénk táplált, azt végre tudja hajtani az életünkben, csak bízzuk magunkat Istenre.

Erre a megoldás a 37. Zsoltár, hogy nyugi, türelmesen várunk, szabályi szerűen küzdünk, ha megpróbáltatás alkalat vagyunk, azt mondja Jakab, arra figyeljünk, hogy tökéletes cselekedet legyen. Tehát a rosszat nem tudunk rosszsal legyőzni, csak jóval.

Tehát maradjunk meg Istennek a kegyelmében, ha irigyeltekké válunk, és összecsapnak a hullámok, és biztos vagyok benne, hogy a mi órunk megoldást fog találni erre, és ki fog vennünket hozni.

[Varga Zoltán]
Beszéltetek a szájról, a beszédről. Mennyire látjátok úgy, hogy ennek szintén szóval, beszéddel lehet egy ellenpólust teremteni, ami mondjuk azár akár gyógyító jellegű is? Tehát én egy irigyemberrel tudok-e úgy beszélni véleményetek szerint, hogy ő neki az segítség lenne?

Tudok-e ilyen értelemben bele partneri kapcsolatot kialakítani, hogy figyelj, te már amit csinálsz, az így nem fetétlen jó, és hadd mondjam ezt is ezt véleményedek szerint. Működik-e ez így? Ugye, mert az izoláció az nem jó dolog.

Az, hogyha elszigetelődik valaki, azért az csak észreveszi. És tartósabb lehet, hogy bántja is, hogy nem kellett volna így viselkedni, vagy nem kellett volna ezt tenni. Lehet-e ilyenkor valami hívó szavat, mondatot mondani, ami segít?

Nem könnyű feladat?

[Németh Ildikó]
Lehet, lehet, csak nem biztos, hogy célra vezető, így egy az egyben megmondani neki, mert a bolond embert ne tanítsuk, mert nem biztos, hogy ez célra vezető.

[Németh Zoltán]
Meg van egy olyan fázisa ennek, amikor nagyon erős az önigazultsága, lehet egy íve is az életében, és inkább figyeljük, hogy vannak-e olyan pillanatok, vannak olyan helyzetek, amikor elérhető, és akkor lehet vele erről beszélni, hogy figyelj, ez nem jó, hogy így kommunikálsz, vagy így beszélsz. De azért az a tapasztalatom nagyon nehéz. Főleg, ha az embernek már a természet tévé válik, és megszokja ezt a magatartást, és szinte az ember belül is érzi, hogy inkább kerüli az ilyen embereknek a társaságát, mert tudja, hogy az élet.

[Németh Ildikó]
Még esetleg, ha a kérdésedre válaszolva, ugye bekerülünk egy munkahelyi kultúrába, annak van egy szervezeti kultúrája, ami vagy jó. Hát nyilván ez kifejezi a beszéd is, hogy milyen beszéd hangzik el egy munkahelyen. Amit te már mondtál, az egy elég devians vége, amikor már szinte ellehetetleníti, és megsemmisíti a másik embert.

Azért ez egy eléggé, de abban tudunk bízni, hogy ugye mondta Zoli a József példáját, hogy iricsékből adták el a testvérei, de végig az úr ott volt vele. Hát hogyha én erős vagyok, az úr is bőlefelé nézek ezekben a helyzetekben, hogy nem csatlakozom mégsem azokhoz az emberekhez, akik hallottad, tudtad azt, hogy mi történt vele, vagy képzeld el azt történt, hogy. Tehát ezeket a plegykákat így ekszünk kizárni.

Kizárni az életünkből, és abban bízhatunk, hogy nem csak azok az emberek alakítják a környezetnek a kultúráját, akik így viselkednek, hanem egy jó mintával. Tehát hogyha én nem teszem ugyanazt, amit ő, fölvállalhatom ezt bátran. Tehát nem mondom én, hanem így viselkedek, és hihetek abban, hogy az én viselkedésem sokkal erősebb tud lenni, mert a jó sokkal erősebb, én hiszek benne, és ha rövid távon vannak is ilyen ellehetetlen ülések, de vagy megmarad azon a munkahelyen, ahogy mondta Zoli, vagy eldönti, hogy ez már annyira kellemetlen, és mondja a pszichológia, hogy veszélyes munkahely.

Tehát amikor már pszichésen, vagy pszichoszomatikus betegségeket okoz számára, akkor eldöntheti, hogy ez elő nem tud továbbvállalni a közösséget.

[Varga Zoltán]
Jogos az észrevételet, hogy én egy kicsit ilyen szívsőséget mutattam be, de viszont te most mondtál azért egy ilyen, azért talán mondhatjuk nyugodtan még ma is kórjelenséget, amikor megy ez a plegykálás, és te is utaltál már rá, hogy ez is például egy beazonosítási módja az irítségnek. Véleményeteknek hol jelenik meg a plegykában az irítség? Mert ugye a plegyka az egy ilyen műfaj.

Gyakorlatilag ez egy ilyen munkahelyi, sokszor már az iskolában a gyerekek, főleg a kamaszoknál már meg lehet figyelni, hogy klikkesednek, és akkor kibeszélik a másikat, amibe nem is feltétlenül az van bent, hogy neki jobb csukája van, mint nekem, hanem akár az, hogy már megint egyes kapott, mert nem tanult vagy valami. Mit láttok egyébként a plegykában, hogy hol jelenik az meg abban az irítség?

[Németh Zoltán]
Konkrétan abban, hogy a másikkal van elfoglalva. A másik dolgait foglalkozik, és amikor már rossz indulatú a plegyka, akkor pedig hatalmat, uralmat akar venni az információkon keresztül a másikon, vagy befolyásolni akarja egy harmadik szemétnek a gondolkozás módját. Én nem közvetlen az irítség van mindig a plegyka mögött, hogyha most így kitérőt vettünk, de kimondottan azért ugyanabból a táplálkozik, mert mindig a másikkal van elfoglalva.

A másikhoz méri magát. A másik ügyeivel van elfoglalva. Pedig nem ez a feladatunk, főleg hívőként, hogy a másik ügyeivel törődjünk.

Akkor törődik az ember, a másik ügyeivel, ha szolgál felé, vagy feladata van, vagy pásztorlási, vagy szolgálati feladata, vagy szülő és a gyermekével, vagy a rokon. Tehát mindig azt nézzük, hogy milyen az illetékességünk. Mennyire vagyunk illetékesek az illetőt velfoglalkozni, az illető dolgait eldönteni.

Ráadásul annyira csak a részeit látjuk egy embernek az életének, még akkor is, hogyha a legközvetlenebből információkat kapunk, akkor is csak töredékeket értünk meg, és látunk, vagy egy pillanatképet. És ez a probléma sokszor a plegykával, hogy lehet, hogy már rég ukafogyott, már rég nem arról van szó. A Biblia nagyon súlyos ítéletet mond, és nagyon súlyos bűnnek tartja, mondom még egyszer, gonosz szájnak és gonosz szemnek nevezi mind a rossz indulatú tevékenységeket és az iricséggel előszörfüggésben, ha nem is közvetlenül mindig.

[Varga Zoltán]
Ugye a közfogalmazásban általában a plegykát azt a női nemhez kötik. Én ezt nem vallom, nem tudok hazonosulni vele, szerintem a férfiaknak is legalább annyira tudnak plegykások lenni. De Ildikó, te hogy látod egyébként, hogy a női nem egyébként jobban kivantéve ennek ellenére, hogy az igaz lehet ez a megállapítás?

[Németh Ildikó]
Általánosságban igen, mert a gyenge bedény is a nő, és ugye másképp másféle agya van a hölgyeknek, mint a férfiaknak. Sokszor a nők azért beszélnek, beszélnek, kibeszélik magukból a fájdalmakat, ugye? Ez egy nem rossz dolog tulajdonképpen, de a barátnőkkel is ez a...

[Varga Zoltán]
Igen, ugye erre szokták azt mondani a férjeknek, hogy csak hallgass, mert nem kell megoldani.

[Németh Ildikó]
Igen, igen, persze, igen. Tehát a férfiak célra vezető válaszokat várnak, és a legrövidebb úton megoldják a problémákat, de most is általánosítok, mert nem minden férfi így működik, de általában a hölgyek pedig a beszédük, ahogyan beszélnek, közben rájönnek a megoldásokra, vagy sokszor nem is a megoldást keresik, hanem sokszor a kommunikáció nem is arról szól, hogy el akarunk egy információt mondani.

[Varga Zoltán]
Zsoltán, te hogy látod ezt így lelkészként, hogy ez megoszlik egyébként? Én tényleg más kép jelenik meg a férfi oldalon, ez a prejtkaás magatartás. Visszatérünk az illikségekhez, nem csak.

[Németh Zoltán]
Ugyanúgy működik, tud működni a férfiaknál is, és esetleg más formát ölt más jelleggel, de osztomélikó véleményét én is azt tapasztalom, vagy az a meglátásom, hogy női területet érint, a nők közötti kommunikációt érinti.

[Németh Ildikó]
Ilyen sok beszédben elmaradhatatlan a véteg.

[Varga Zoltán]
Jó, azért gondoltam, hogy egy-két mondat erejét érjünk ki erre, mert egyrészt kötthetjük az iricsékhez, mint egyfajta, ezek szerint, mint egyfajta megnyilvánulási módja, vagy eszköze az iricségnek a pletyka, meghosszabbított akár keze, de ugyanakkor mégis egy önálló és súlyos tényezőről, ahogy te is beszéltél, ahogy a Biblia is ezt ér, ezt egy falsúlyos bűnnek tekinti, ugyanúgy ezek szerint mindenhogy az iricséget is. Visszatérve egy kicsit az iricségre, hogy hogy látjátok egyébként a gyógyulási folyamatot?

Az hol indul be? Mi annak a módja? Tehát hogyha a műsor hátralevő perceiben, hogyha egy kicsit arra rátérnénk, hogy valaki hallgatja ezt a rádió műsort, és azt mondja, hogy ez eddig nekem tényleg problémám, és itt vagyok egyszer áll egyedül a szobámban és akazazókkal, hogy irigy vagyok.

[Németh Zoltán]
Igen, Illikó már említette, de akkor hangsúlyozzuk ki, hogy dolgoznunk kell az önértékelésünkön és a Krisztus identitáson. Mert gyakran az iricséget azt táplálja, hogy rossz az értékelésünk, az önmagunkról alkotott kép, vagy az is lehet, hogy van egy ideális képe az embernek, meg van egy reális kép. Az nagyon rossz, hogyha a kettő nincs közel egymáshoz.

Nem feltétlenül kell, hogy ugyanaz legyen, persze az a nagyszerű, hogyha az elképzelt képem, az megfelel a reális képnek, mert akkor teljesen sinem vagyok, és a legjobb úton megy a dolog, de hát azért legtöbbször az embernek a elképzelt ideális képe, ahhoz igyekszik, törekszik a reális mostani állapotát vinni, mert van egy látása képe önmagáról. Most az a gond, ha valakinek nincs látása, vagy nem dolgozik, vagy lusta, vagy nem tanul, vagy nem szorgalmas abban, hogy felfedezze, hogy értékes, Isten vele is foglalkozik, és fontos, hogy kialakuljon ez az ideális, a reális képe közel legyen az ideális képe. Egyáltalán fogalma legyen arról.

Tehát az első dolog, hogy értékelje önmagát, le kell számolni a kisebb rendőség érzésekkel, le kell számolni azokkal, és harcolni kell azokkal szemben, esetleg, ha ezek familiáris örökségek, akkor ezeket megvallásokkal megtagadni, megtérni belőle, azokból a mondatokból. Szinte átokszerűen hatnak azok a mondatok. Te nem viszed semmire, semmire kell ő vagy, sehogy sem megy a dolgod, és már gyerekkorukban már ezt rombolják le az emberekben a megfelelően értékelést, tehát az első lépés, azok nem lesznek irigy emberek, akik elégedettek, és megfelelően tudják értékelni önmagukat, és értékelni azt, ami van, ezt egyébként elárulom neked, mi az, amikor az ember értékelni tudja azt, amilyen van, azt úgy hívjuk, hogy hála. Tehát azért tudok hálát adni, amivel rendelkezem. Először is össze kell szednem, és koncentrálom, és figyelnem.

Már például a Biblia azt tanítja, hogy hála adó életet éljünk. Ha ezzel foglaljuk magunkat, akkor jó irányba megy az életünk, és kiiktatjuk, kiszorítjuk az irigységet, mert az irigység, az pont a hálátlanságból is fakad. Az irigységben egyébként hitetlenség is van.

Azt fejezi ki az irigység, hogy neki van, én megkívánom az övét, holott én is megkaphatnám azt, nem jól kéritek, nem kéritek, nem jól kéritek, mondja Jakab, mert irigység van bennetek, és nem is fogjátok megkapni, mert az irigy emberek a másikra nézve akarják megkapni, holott nekem hálát kell adnom, és megelégetnem most, amin van. Persze egy egészséges elegetlenség is kell, hogy legyen az emberben dalabig jó egy egészséges módon az úr szempontjából, de ha az ember erre figyel, és a hálával, háladással él, akkor kéktetje az irigységet. De van még egy pár dolog, szerintem Ildiko is szeretne mondani.

[Németh Ildikó]
Egyet értek, amit Zoli mondott, hogyha egy szóval összefoglalhatnám, hogy mi a megoldás, az szeretet. Mert a szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, a szeretet megoldja a dolgokat.

Tehát az az ember, ha megfigyeljük azt, hogy ki az a személy, aki dühöt, indulatot, frusztrációt, feszültséget okoz számomra, és sikeres ember, tehát az én látóteremben van, akkor arra valószínűleg irigy vagyok. Ezeket, hogyha detektálni tudjuk helyesen, az jó dolog, mert ezeket akkor úgy mondja Péter Apostól, hogy levetfén. Tehát, mint egy ruhát, le kell vetnünk ezeket, sőt azt mondja, talán a Péter levelében van az is, hogy fölvettek magukra, vagy beteltek, beteltek az irigységgel.

Tehát az irigység szellemével akár démonizálódtak. Tehát mindenki tudja, hogy milyen fokokat ért el az életébe az irigység, hogy a sikere vajon azon az emberem múlik-e, akire irigy, mert általánosságban nem így van, hanem pont fordítva, hogy az az ember tud valamit, valamit nagyon jól csinál, és attól valamit el tudnék lesni, valami sikert, valami jót. Például elkezdhetek én is tanulni, hogy az én saját utamat kezdjem el járni, mondta a Zoli a hitetlenséget, szerintem is az, és egyben azért is hitetlenség, mert Istennek egyedüli lénye vagyok ilyen, nincsen több, mint én, és mint a hallgatók is, nincsen olyan lény, mint ő, és amikor arra gondolok, hogy Isten megváltott bennünket, és személyesen is adott nekem bizonyságokat, vissza gondolok arra, hogy kérek tőle, és akkor meghallgatja a kéréseimet, akkor kezdem felfedezni azt az utat, amit Isten nekem tervezett. És mondja is a zsoltárok, hogy gyönyörködjél az úrban, hogy elkezdek gyönyörködni az úrban, és megadja nekem a szívem kéréseit.

Aztán az egyes zsoltár is, hogyha egy kicsit így kibontjuk, hogy ilyen boldog emberekké válik, aki nem a vízszintes szinten a gonoszoknak a tanácsát nézi, vagy a kevélyeknek az útját, a viselkedésmódját nem akarja utánozni, eltanulni. Nem akarok megfelelni a társadalom elvárásainak, nem úgy akarok élni, gondolkodni, tudatosan ellenállok ennek. Hogy sem a baráti körömben, vagyis hát nyilván a baráti köröm olyan, amilyen én vagyok, tehát az egy adott dolog, viszont a munkahely, az iskola, a főiskola, az egyetem és a társadalmi élet, ahol forgunk, ezek folyamatosan adnak egy társadalmi elvárást.

Hogy mik azok a dolgok, amik nagyon fontos, hogy meglegyenek. És akinek nincs meg, az érezheti szégyennek. De ezeket nem kell komolyan venni.

Nekem van Istentől egy tervem, egy úti tervem, azt kell figyelnem, hogy Istennek mi a tökéletes akarata.

[Varga Zoltán]
Nagyon szépen köszönöm és nagyon hálás vagyok, hogy itt voltatok ma a Hit Rádió stúdiójából, a Hit Köznapokban. Szerintem még tudtuk volna folytatni, de ennyi rendeltetett mára, úgyhogy ezért is hálásak vagyunk. Úgyhogy vendégem volt a stúdióban Németh Ildekó és Németh Zoltán, a Paksi Gyülekhezett Lelkészsei Pásztrai.

Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük.

[Németh Ildikó]
Köszönjük a meghívást.

[Varga Zoltán]
És a mai nap folyamán pedig köszönöm a kollégáimnak a segítségét, Vána Vódia szerkesztőnek, Szobata Zoltán főszerkesztőnek, Jánbor László zenei szerkesztőnek, hogy hozzájárultak a mai délelőtt műsor kiteljesedéséhez és megvalósulásához további szép napot.

[Szignál]
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.

Legfrissebb