0279 Ugrás a tartalomra

A Happy Day mai adásában:

  • 00:00 Megvallás Németh Sándorral 
  • 01:41 Bibliaolvasás EFO: II. Krónikák 3-4. rész
  • 08:25 Isten önmagát jelenti ki - Németh Sándor prédikáció részlet
  • 13:20 Demos Shakarian - A föld legboldogabb emberei: Második fejezet 1.rész
  • 23:46 Isten Igéjének a megcselekvése és megtartása - Illés Kornél 

Az adás gépi átirata:

[Szignál]
Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hit életi válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day!

Hitvallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten Igéjét, most a Hit Rádióba.

[Németh Sándor]
Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy Isten szellem, és olyan imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják őt. És én vettem szent szellemet, és fiúsák szelleme lakik bennem, aki által Istent atyámnak hívom. És nem testi ember vagyok, hanem szellemi ember, mert a szellemem él.

Az igazságért, és a mai napon is fölgerjesztem a bennem lévő kegyelmi ajándékokat, hogy Isten szellemének az Uralma alá kerüljön az elmém, akaratom, érzelmem, fizikai testem, hogy a Szentlélek vezessen engemet erőről, erőre, dicsőségről, dicsőségre, hogy azon a boldog napon testvéreimmel együtt meg tudjak állni a Krisztus dicsősége előtt. Aki úgy szeretett engemet is, hogy meghalt én érettem, hogy el ne veszek, hanem örök életem legyen. Alleluja!

Amen!

[Szignál]
Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.

[Diószegi Dávid]
Krónikák második könyve. Harmadik rész. Ezek után Salamon hozzákezdett az örökkévaló temploma építéséhez, Jeruzsálemben, a Móriel hegyén.

Ez az a hely, ahol az örökkévaló megjelent Dávidnak, Salamon apjának. Korábban a Jebúszi ornászérűs kertje volt itt. Ezt a helyet jelölteki Dávid a templom számára.

Salamon az építkezést uralkodása negyedik évében, a második hónap második napján kezdte el. Isten templomának az alapját Salamon fektette le a következő méretek szerint. Az alaphosszúsága 60, szélessége 20 könyök volt, a régi könyök mérték szerint.

A főépületeli oszlopcsarnokot épített. Ennek mérete a templom szélességéhez igazadott, azaz 20 könyöknyi volt, a magassága pedig 20 könyök. Ezt az oszlopcsarnokot belülről tiszta aranyjal borította.

A templom főépületét belül fenyőfa burkolattal fette be, arra pedig aranyborítás került, amelyet pálmafák és láncok mintázata díszített. A templomot rága kövekkel ékesítette és az aranyat párvainból hozatta. A templom belsejét mindenütt aranyjal borította.

A falakat, a mennyezetet, az ajtókat, még a küszöbet is. A falakat kerubokvéset mintázata díszítette. Salomon utasításai szerint elkészítették a szentekszentjét is, amelynek mérete az egész épület szélességéhez igazadott.

Hossza és szélessége egyaránt 20 könyök volt. Belülről ezt is színaranyjal borította, amelyhez 600 tarantum finom aranyat használt fel. Az aranyszögek súlya 50-sékel volt.

A felső kamrákat is aranyjal borította be. A szentekszentjében két kerub szobrot helyezett el, amelyeket szintén arany borított. A kerubok kiterjesztett szárnyai az egyik faltól a másikig értek, 20 könyök hosszan.

Az egyik kerub 5 könyök hosszú szárnya a falhoz ért, a másik szárnya pedig középen a másik kerub egyik szárnyával találkozott. Ennek a második kerubnak a másik szárnya pedig a túloldali falat érte. Így együttesen keresztül érték szárnyaikkal a szentekszentjét.

A két kerub egymással szemben állt, és arcuk a szentekszentjének a közepe felé nézett. A szentekszentjének a bejáratára függönyt készítettek kék, bíbor és karmazsin színű fonalból és lenvászomból, amelyre kerubokat hímeztek. A templom elés alamon két 35 könyök magasságú oszlopot készítetett.

Ezeknek a tetejére egy-egy 5 könyök magas oszlopfő került. Készítettek bronzból láncokat is, amelyekre 100 bronzból készült gránátalmát függesztettek fel. Mindkét oszlopfőt ilyen láncok vették körül.

Az oszlopokat a templom előtt állították fel, egyiket a bejárat jobb, a másikat a baloldalán. Salamon elnevezte a jobboldali oszlopot jákinnak, a baloldalit boáznak. Salamon készítettet bronzból egy oltárt, amelynek szélessége és hosszúsága 1 aránt 20, magassága pedig 10 könyök volt.

Azután öntött bronzból készítetett egy nagy víztartómedencét. Felső kör alakú pereméjének az átmérője 10, a magassága 5 könyök volt és 30 könyök hosszú zsinór érte körül. Oldalát körös körül domború bika alakok díszítették két sorban.

Egy könyök távolságon 10 bika fért el. Ezt a díszítést a medencével együtt öntötték. Maga a víztartó 12 nagy bronzbika szobor hátán nyugodott, ezek tartották.

A bronzbikák hármasával álltak egymás mellett. Három észak felé, három nyugatra, három délfelé, három pedig keletre nézett. A fara mindegyiknek befelé állt.

Ezeken feküdt a medence, amelynek vastagsága 1 tenyérnyi volt. Felső pereme kifelé hajlott, mint a pohárszéle vagy mint a lilion virága és 3000 batt vizet tudott befogadni. Arra szolgált, hogy a papok abban mosakodjanak meg, mielőtt az áldozatokat elkészítették.

Készítettek salamon 10 kisebb mosdómedencét is, hogy az égáldozatra szánt állatokat azokban mossák le. 5-t a nagy víztartó medence jobb oldalán, 5-t pedig a bal oldalán helyezett el. Azután készítettek 10 mécs tartót tiszta aranyból, a minta szerint.

Ezeket a templommal helyezték el, 5-t a jobb, 5-t a bal oldalon. Készítettek 10 asztalt is, amelyeket szintén a templomszentélyében helyeztek el. 5-t a jobb, 5-t a bal oldalon.

Aranyból formáltak még 100 edényt is, amelyeket az áldozatoknál használtak. Felépítették a papok udvarát és a nagyudvart is, meg az udvarok kapuit, amelyeket bronzzal borítottak be. A nagy víztartó medencét a templom jobb oldalára, a délkereti saroknál helyezték el.

Húrám készített még különböző edényeket, üstöket, lapátokat és tálakat. Ezzel befejezte mindazt a munkát, amelynek elvégzésével Salomon király megbízta őt a templom felszerelésére. Tehát ezeket készítette húrám.

Két bronzoszlopot, két gömbalakú oszlopfőt az oszlopok tetejére és bronzláncokat, amelyek ezeket a gömböket beborították. Azután 400 bronzgránátalmát, amelyeket a bronzláncokra fűztek, két sorgránátalmát egy-egy láncra. Azután álványokat és rájuk kisebb mosómedencéket.

Azután a nagy bronzvíz tartó medencét és a 12 bronzbikát, amelyek a medencét tartották, meg fazekakat, lapátokat és villákat. Mindezeket simára csiszolt bronzból készítette húrám, a mesterember, Salomon király megrendelésére, az örökkévaló temploma számára. A király emberei mindezeket a bronztárgyakat cukkót és cerédák között a Jordán folyó mellett lévő kevencékben és öntőformákban készítették.

Ott ugyanis megfelelő volt az agyagos talaj a bronzöntéshez. A király olyan sok bronztárgyat készítetett, hogy a felhasznált bronzmennyiségét már nem is jegyezték fel. Salomon tehát elkészítette Isten temploma összes felszerelését.

Az aranyfüstölő altárt, az asztalokat a kenyerek számára, a színarany mécs tartókat és a mécseket, hogy a Szentek-Szente bejárata előtt égjenek, rendeltetésük szerint, azután aranyból virágokat, mécseket és parásfogókat, késeket, tálakat, kanalakat és parástartós erpenyőket, azután aranyból a templombejáratát, a Szentek-Szentjének ajtaját és a Szenté kapuját.

[Speaker 7]
Oh, happy day!

[Szignál]
Oh, happy day! Következik Németh Sándor napi üzenete.

[Németh Sándor]
És a Bibliában nem refleksziókat látunk Istenről, tehát nem az emberek reflektálnak Istenre, és nem az embereknek a gondolatai tartalmazza a Biblia Istenről, a világ gyakran ezt gondolja a Bibliáról, és ezért ugye az Istennek a beszéde nem tud úgy hatni az emberekre, hogyha a Szentirást úgy veszik, mint emberi reflekszió Istenre, hanem a Bibliában Isten beszél az emberhez, tehát nem az ember gondolja, nem az emberek gondolatait tartalmazza a Biblia Istenről, mert az ember, ha gondolkodik Istenről, akkor az ember nem tud bekerülni Istennek a jelenlétébe, mert minden gondolatunk Istenről az a mi termékünk. Aztán Isten jelenléte nem tud behatolni az életünkben.

Isten jelenléte csak a kinyilatkoztatása, az ő kinyilatkoztatása által tud behatolni az életünkbe. De ha én gondolkodok Istenről, és találok ki gondolatokat, illetve kialakítok ezekből gondolati rendszert, akkor gyakorlatilag bezárom magamat, és többnyire bálványimádás leszernek az eredménye. És gyakran az ember makacsá válik a saját véleménye miatt.

És általában az az igazság, hogy az emberek a saját véleményükbe beleszeretnek, makacsuk ragaszkodnak, és ez a bálványimádásnak az első, legfontosabb szintje az emberben, és ezért a makacs emberekben már megvan, jelen van a bálványimádásnak a szelleme, a képessége, mert a vélemény, az soha az ember, ha bármiről kialakult vélemény, az soha nem lehet merev. Az ember soha nem ragaszkodhat abszolút módon, mert nem biztos, hogy az teljes igazságot tartalmazza, vagy egyáltalán még az se biztos, hogy igaz, ezért az ember óvatos a saját maga véleményével kapcsolatosan is, és különösen látható, hogy a vallásos embereknél van ez nagyon gyakran, hogy bigottá válnak, fanatikussá válnak, mert gondolatokat alkotnak Isterről, és azt esetleg tanításá teszik, doktrinává teszik, ezt tanítják, ezt ragaszkodnak ehhez, azt mondják, hogy ez a mi felekezetünk tanításai, és utána látjuk, a történet bizonyítja, hogy ön is túl képesek emiatt. Ne ragaszkodnak a saját tanításaikhoz. Holott újra mondom, hogy a kinyilatkoztatás és az ember csak úgy tud bekerülni az Isten jelenlétébe, ha Isten szól hozzám, én meg megnyillok az Isten szavára, és beengedem az életembe, illetve szívembe, és utána Isten átjárja a szelememet, és bevonja a szelememet keresztül a személyiségemet Istenek a jelenlétébe.

Tehát ehhez eleve alázat szükségeltetik, mert amikor Isten szavá, eleve már az Isten szavának az igénylése, benne van az ember szelemébe, mert az igazi Isten félő emberekben, mert tudják nagyon jól, hogy az Isten és az ember közötti szakadékot én a saját magam képessége által nem tudom áthidalni. Csak ő tudja hidat építeni felém. Én nem tudok hidat építeni feléje, mert ha hidat építek, akkor valószínű nem az Istennek az oldalára jutok ki, hanem valami egészen más oldalra kerül, ez a vallásnak a problémája.

Mert a vallás az önmagában nem érték, az érték az Isten. Érték az Isten jelenléte. Érték az, hogy az emberben Isten jelenléte kiépül, és elkezd Isten szelemmel munkálkodni az emberben.

De ehhez a kinyilatkoztatásnak az embernek el kell fogadni, illetve alá kell magát rendelni, be kell fogadnia az a szívébe. És a kinyilatkoztatásról azt mondtuk, hogy alapvetően két formában jön a kinyilatkoztatás az emberhez, van más formája is, de most a két földformunk, a hallás, a hallás és közösségteremtés, amikor úgy, mint a Sámó elhozza, a füléhez szólt az úr. Én most a fizikai fülemhez mutattam, de nyilván fizikai hanggal is szólhat az úr az emberhez, de legtöbbször nem fizikai hanggal szól az emberhez, hanem az Isten embereinek a szelemének a hallóképességét fölelszísítik egy elem által, és a szeleme tudja hallani tisztán az Istennek a hangját.

[Sárosi Renáta]
A föld legboldogabb emberei. Kiadta a Patmos Records 2016-ban. Fordította Cseré Donatella és Jobb Viktória.

Habár a szüleim 8 hónapos koromban Downy-ba költöztek, továbbra is a kis Glastreet-i gyülekezetet látogatták. Apám gyakran mondogatta, hogy az őrmények a gyülekezetből merítenek új erőt. Édesapa két dolgot tanított meg nekem nagyjából egyszerre.

Amint a kezeim elég nagyok lettek, megtanította, hogyan kell tehenet fejni. Majd, amint elég nagyra nőttem ahhoz, hogy felálljak egy narancsos ládára, és így elérjem Jack fejét, megmutatta, hogyan kell a kantárt rátenni. A legkorábbi emlékeim között szerepel, amikor Jacket befogtam a kocsi elé, és elindultunk a családdal, mely akkorra két kislányjal, Ruth-tal és Lucy-val bővült a gyülekezetbe.

Az út most is háromórás volt, oda és vissza is. Az istentisztelet pedig az ebéddel együtt öt órán keresztül tartott, és én minden egyes részét élveztem. Szerettem nézni, ahogy az izmos gazdák és napszámosok a magasba emelik kezeiket válaszul a szent szellem kiáradására.

Arcukat úgy emelték a menny felé, hogy hosszú, fekete szakáluk egyenesen előre merett az asztallapjával párhuzamosan. Rendkívül szerettem hallgatni, ahogy mély, ám zengő hangjukkal ősi örményzsoltárokat énekelnek. A prédikációk is lenyűgözőek voltak, mert szinte életre kelt a múlt abban a kisklesztréti kockaházban.

Örményország – emlékeztetett minket a prédikátor – a világ legrégibb keresztény nemzete, amely egyúttal a legtöbbet is szenvedte a hite miatt. Az ekkoriban történt török mészárlások csupán egy újabb fejezetét jelentették, kegyetlen kísérleteiknek, melyekkel céljuk ennek a kis makacs országnak a föld színéről való eltörlése volt. Ám a történelmünk folyamatos szem előttartása csak erősítette mindannyiunkban a nemzeti identitást.

287-et írunk, kezdte a prédikátor, és a fiatal Szent Gergely azon töpreng, vajon haza merjene térni szeretett hazájába, Örményországba. Gergely kiesett a király kegyeiből, és száműzték az országból. Száműzetése alatt azonban meghallotta a keresztény üzenetet.

Végül, a kockázat ellenére, a visszatérés mellett döntött, hogy megoszthassa honfitársaival az evangéliumot. A király hamarosan tudomást szerzett Gergely visszatéréséről. Elfogadta, majd a vár legmélyebb börtönébe vetette, hogy ott halljon éhen.

Ezt megelőzően nem sokkal azonban, a király huga hallotta Gergely egyik prédikációját, aminek hatására hitre jutott. A prédikátor úgy mesélte a történetet, hogy úgy éreztük, szinte mi is ott vagyunk. A fiatal nő lemerészkedve a nyírkos kőlépcsőkön a sötét, dohos börtöncellához lopódzott, hol egy darab kenyeret, hol egy flaskányi kecsketelyet rejtegetve meg-meglibbenő köbbenye alatt.

Tizennégy éven keresztül tartotta egy életben a szentet. És akkor egy rettenetes betegség kerítette hatalmába a királyt. Ez a különös tébolyúltság a földre taszította, miközben úgy morgott akár egy állat.

Nyugodt perceiben könyörögbekérte orvosait, hogy gyógyítsák meg, de mindegyikük tanács talan volt. Az a Gergely nevű férfi tudna rajtad segíteni, javasolta a huga. Gergely több éve halott, vágott vissza a király.

Csontyai már régesrég a kastély alatt rohadnak. Pedig életben van, mondta finoman a hölgy, azzal elmesélte tizennégy évig tartó fáradhatatlan szolgálatát. Gergelyt végül felhozták a várbörtömből, és bárhaja olyan fehér volt, mint a hó az ararát csúcsán, lelkileg, mentálisan és szellemileg tökéletes egészségnek örvendett.

Jézus Krisztus nevében megdorgálta a királyt gyötrő gonosz szellemet, és a király azon nyomban meggyógyult. Majd 301-ben Gergelyel együtt útnak indult, hogy egész Örményországot megtélésre hívja. A haza felé tartó hosszú úton újraéltem magamban a történetet.

Az a türelmes férfi abba a sötét várcellába zárva több év elteltévesen veszítette el a hitet és a reményt. Csupán Isten tökéletes időzítésére várt. Amikor hat lánya közül az utolsó is férjezment, nagymama hozzánk költözött a kis deszkaházba.

Jól emlékszem rá, apró termetű, fehérhajú asszony volt, akinek sötét szeme egyetlen fia miatti büszkeségtől ragyogott. Csak azt sajnálta, mondogatta gyakran, hogy Démosz nagypapa nem érhette meg, hogy a Sakarian családnak újra saját földbirtoka van. Gólysár abban a kiskunyhóban hunyt el, boldogan és elégedetten.

Tíz éves koromra már virágzott a tejgazdaság. A három tehénből harminc, majd száz, végül ötszáz lett, az eredeti négy hektárnyi terület pedig nyolcvan hektárosra növekedett. Apám most már arról álmodozott, hogy az övé lesz egész Kalifornia legnagyobb és legkitűnőbb tejgazdasága.

Ha ez a munkám múlik csupán, akkor meg is történhet, hiszen édesapa értett a munkához, és a mi munkánkat is figyelemmel tudta kísérni. Ekkora már egy munkás barakkot is építettünk, amiben mexikói-amerikaiak kaptak szállást. Ők dolgoztak velünk az istálók körül.

Apámmal együtt megtanultuk a spanyol nyelvet. Nem tudom, ki élvezhette jobban a másik történeteit, mi az ő Mexikóról szóló meséiket, vagy ők édesapa Örményországi visszaemlékezéseit. Nem tudtak betelni a gyerek profétáról szóló történettel, vagy Magadrich Musegán apám születésével kapcsolatos proféciájával.

Amikor csak új segítőkezek csatlakoztak hozzánk, apámnak újra és újra el kellett mesélnie ezeket a történeteket. Később aztán Ephim temetésének történetét is el kellett mondania időről időre. Annál az 1915-ben történt temetésnél nagyobbat a Los Angelesi tömb sosem látott.

Ephim nem a Glastreeti gyülekezetbe járt, ahol örményűn zajlottak az istentiszteletek, hanem a néhány háztömbbel arrébb lévő orosz nyelvű gyülekezetbe. A temetés napján nem pusztán eme két gyülekezet tagjai gyűltek össze, de még az orosz ortodoksz örmények és oroszok is képesek voltak lenyelni a vad, pünkösdi eseményekkel szembeni fenntartásaikat, és részt vettek a szertartáson, mivel többen is közülük Ephim próféciájának hatására jöttek Amerikába. – És mi van a második próféciával?

– kérdezkették a mexikói amerikaiak, aminek még be kell teljesednie. – Azt még mindig őrzik. Ephim fiánál van.

– És aki felnyitja, meghal. – Ha csak nem ő az úrtól kiválasztott személy. – Mit gondolsz, ki lesz az?

– De természetesen senki nem tudta erre a választ. A gyerek prófét a halála környékén ért az a sérülés, ami oly sok problémát okozott. Sosem értettem, hogyan törtem el az orromat, hiszen egy tíz éves farmon dolgozó fiú elég sokszor megüti magát.

Amikor észlelni kezdtem, hogy nem hallok olyan jól, mint a többi ötödikes, édesanyám elvitt az orvoshoz. – Tudom, mi okozza a problémát, Záruhi – kezdte a doktor. – Azt viszont nem, hogy mit kezdjek vele.

Demos eltörte az orrát, és a csont rosszul ford össze. A légút és a hallójáratok is elzárottak. Létezik erre műtéti eljárás, csak hogy az általában nem túl sikeres.

És az én esetemben sem bizonyult annak. Minden évben egy újabb műtétet hajtottak végre rajtam, ám a hallójárataim újra és újra elzárottak. Az iskolában a legelső padban kellett ülnöm, hogy egyáltalán halljam a tanárt.

Ha bár nem volt olyan idő, amikor Jézus ne lett volna közeli barátom, de azokban a hónapokban, amikor a hallásom egyre csak romlott, még közelebb éreztem őt magamhoz.

[Pásztor Tamás]
A mikrofonnál Pásztor Tamás. Az Igeidő vendége, Illés Kornél, a Salgótarjáni gyülekezet pásztor, a Hit Gyülekezete lelkésze. Szervusz, Kornél!

[Illés Kornél]
Szervusz!

[Pásztor Tamás]
Az igje meghallásáról és megcselekvéséről szeretnék veled beszélgetni. Akinek van füle a hallásra, hallja. Ez a mai mottunk.

Sokszor mondja az igjét magnak. Ugye, ha pedig van mag, akkor van magvető. Nézzük meg esetleg ennek a kontextusában, hogy néz ki a mag és a magvető példáját.

[Illés Kornél]
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is, és tényleg hát nagyon örülök, hogy az igjeidő, és a középpontban az igje van. Szerintem ez egy nagyszerű dolog, hogy az emberek megtérnek az úrhoz, és utána Jézus Krisztus befogadják a szívükbe, és ilyen módon az embernek a szelleme a legközpontibb része, és ez méltó Jézushoz, hogy ott hordozuk a szívünkbe, és tényleg a magvető példázatából olvashatjuk ezt. Fel is olvastam, hogy kiment a magvető, hogy elvesse az ű magvát, és magvetés közben néme esett az útférre, eltapostaték, és az égi madarak megevék azt.

Néme esik kősziklára, mikor kikelt, elszárada, mert nem volt nedvessége. Néme esik a tövisek közé, és a tövisek vele együtt növekedvé megfolytják azt. Néme pedig esik a jóföldbe, és amikor kikelt, százannyi hasznot hoza.

Ezeket mondván kiállt vala, akinek van füle hallásra, hallja. És utána tanítványok kérték, hogy magyarázza meg, és most csak a jóföldbesetet szeretném kiemelni, az 15. verszokot, amelyik pedig a jóföldbeset, ez az, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel.

És én ebbe hiszek, hogyha egy ember megtér, akkor utána mindig az igével kell táplálkozni, és a Biblia világosan tudja, hogy minden áldás az Isten igébül nő ki a hívők számára. És százannyi hasznot hoz. Ugye ezt nagyon nehéz elképzelni, hogy valakinek mondjuk mindenki boldog lenne, ha azt mondanák, hogy ami 2017-ben volt jövedelme, 18-ban százannya lesz.

Persze nagyon örülnék nekik sokan. De az ige ezt állítja nem kevesebbet, hogy egyszerűen az ige megállja az embernek az életét, ha hallgatjuk tiszta szívvel, jó szívvel, és megtartjuk. De ehhez kell fül, amivel meg tudjuk hallani.

És itt nem a fizikai fülünkről van szó szerintem elsősorban, hanem a szívnek, a szellemnek a füléről, a hitünknek a füléről, és gyakorlatilag erre búzdít bennünket, mert ezt a képességünket sajnos a Biblia szintén világosan mondja, hogy el tudjuk veszíteni, mert az abcselben van erről szó, hogy ugye pont Éjzsajást idézik, hogy megkövéredett a népnek a szíve, füleikkel nehezen hallanak, szemeiket behunnyák, szemeikkel ne lássanak, füleikkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, és meg ne térenek, és meg ne gyógyítsam őket. Tehát itt világosan teszi, hogy az ember tud ilyen állapotban kerülni, hogy nehezen hall, vagy egyáltalán ne halljon a fülével, és ezért nekünk nagy hangsúlyt kell arra tenni, hogy meg tudjuk hallani, mert csak akkor tudjuk megcselekedni. Nagyon fontos a hallás.

A többi is fontos, de most ugye erre szeretném kihegyezni, és amikor ugye Jézus is meghalt, az evangélium szerint el is temették, de a harmadnapon föltámolt, és mikor az asszonyok mentek ki a sírhoz, reggel ugye bebalzsomozzák, még azon is tanakodtak, hogy a követ kigurítsák onnan, és oda mentek, és láttak, hogy el van gurítva a kő, és akkor bementek a sírba, és akkor látták, hogy Jézus nincs ott. Viszont az angyalok ott voltak, és mondták neki, hogy ne keressétek a holta között az élőt, nincs itt, föltámadott. Visszamentek az apostolokhoz, elmondták, hogy Jézus nincs ott, az angyalok azt hittek, hogy föltámadott, és nem hitték el, és azt mondja, hogy de az ő szavuk csak üres beszédnek látszék azok előtt.

És nem hívjének nekik. De Péter azért felkelvén elfutott a sírhoz, behajolván látta, hogy csak a lepedők vannak ott, és elménye magában csodálkozván e dolgon. Tehát egyedül azért Péter volt, bár őnek is üres beszédnek tűnt, ezeknek a hölgyeknek a tanulság tétele, de ő azért elfutott, azért leellenőrizte, hogy most akkor miről van itt szó, és tényleg nem volt ott Jézus, de ő sem tudta ezt mire vélni, ő is csodálkozott ezen, és utána ugye akik M8 felé mennek tanítványok, és Jézus meg is jelenik nekik, ugye Jézus is beszél nekik, és ugye mondták, hogy gerdelt a szívük, és ők mondták, hogy mi történt, és hogy csak te vagy idegen, és ugye nem ismerték föl, és Jézus azt mondja, hogy ó balgatag, és ressz szívűek, mindazoknak az elhívésére, amiket a proféták szóltak, avagy nem ezeket kellett-e szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? Tehát sajnos, bármennyire is tanítványok voltak, Jézusra jártak az emberek, a szívünk el tud lustulni.

A szívünknek a hallása, hogy meghalljuk, amit a profétáknál levan, a Zsoltárok könyvében, most már nekünk már az evangéliumban természetesen, hogy Krisztusnak hogy kellett szenvedni, hogy kellett meghallni, hogy kellett feltámadni. És ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Hívőként, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket.

Mi megváltott emberek vagyunk. Szeretett emberek vagyunk. Örök életünk van, bűnbocsátunk van.

És ez egy nagy kérdés, hogy ezzekkel mit kezdünk. Ez abszolút kell, hogy befolyásolja az életünket, és nem, hogy befolyásolja, ennek kell lenni, ennek a kijelentésnek, Krisztusnak a központba, a szívünkbe, és ehhez kell minden csellekedetünket igazítani. Minden beszédünket, minden gondolatunkat ehhez kell hozzaigazítani, és Isten erre akar bennünket igazából megtanítani, hogy soha ne üres beszédek legyenek nekünk az Isten igény, az evangélium, hanem valóság legyen, és hogyha be is homásodik, akkor ez alapján, az igazság alapján kérjük Istent, hogy újra ne üres beszéd legyen, ne ilyen hétköznapi beszéd legyen, hanem újra legyen izgalom a szívünk, akkor hallgatjuk az igét, olvassuk az igét. Például itt a rádióban, hogy ige időben, hát milyen nagyszerű dolog ez, ha aki csak kitalálta, és szeretnék gratulálni, hogy ilyen műsor címet kitaláltak, hogy ige idő, és középpontban az ige. Szerintem ez a legjobb, hogy az embernek mindig a szívében, a középpontban legyen az ige.

Mert akkor az ember százanyit fog teremni. Sikeres lesz, áldott lesz, győztes lesz. Tegnap is hallgattam, szeretném elmondani, én is hit rádió fan vagyok, és tegnap is volt az Uzoni Simon, a pásztor válaszolt címre, és nagyon szeretnénk neki is gratulálni, de volt egy kérdés, hogy vannak fiatalok, hogy unalmasnak tartják a keresztényeletet.

Hát az a keresztényelet, hogyha Jézus Krisztus nincs középpontban, az lehet, hogy unalmas. De ha Jézus Krisztus van az életünk középpontjában, akkor a legkalandosabb a keresztényelet. Százanyit terem.

Ha valaki elhagyta házát, anyját, apját, feleségét, fitestvérét, ne kapna százanyit. A jövendőbe pedig örök életet. És én ezért a keresztényeletet a legizgalmasabb életnek tartom, és nagyon hálás vagyok, hogy megtérhettem az úrhoz.

És nekem is oda kell figyelni arra, hogy Jézus Krisztus mindig a szívemnek a középpontjába kerül. Sajnos el kell ismernem, én is belestem ebbe a hibámba, hogy kisodródott az úr a középpontból, de utána az ember mindig megtér, és a megtérésnek ez a keresztényeknél a lényege, hogy Krisztus újra középpontba állítsuk. Ne periféria legyen az életünkbe, a szívünkbe.

[Pásztor Tamás]
Amen, és ezen dolgozunk itt a rádióban, az igjeidőben, hogy ez helyreálljon, ha valakinek ez probléma lenne, és ugye a legvégső cél a gyümölcstermés, hogy gyümölcstermőek legyünk, úgyhogy a zene után igyekszünk ezt felturbózni, hogy még gyümölcstermőbbek legyünk mi is, és a kedves hallgatók is. Az igjeidőben Illés Kornél ala hídgyűlökezete lelkészével az igje meghallásáról, megcselekvéséről beszélgetünk, és mottonk, akinek van füle a hallásra, hallja. Beszéltünk arról, hogy mi van, ha valaki nem hallja, de legyünk pozitívak, hogy olyan emberek vagyunk, akik meghallják Isten igjéjét, és megcselekezzük, és ez gyümölcstervői fordul az életünkben.

De Jaka Babostól fokozza ezt egy olyan fogalmat használni, hogy gyors a hallásra. Mit jelent ez? Hogy kell értelmezni?

[Illés Kornél]
Hát ő azt mondja a szóhoz szerint, hogy azért szeretett atyám, hogy legyen minden ember, minden ember, kivételnék, hogy gyors a hallás. És itt az igjének a meghallására mondja ezt. És késődelmes a szólásra, és késődelmes a haragra, mert ember haragja, Isten igazságát nem munkálja.

Elvetvin azért minden undogságot, gondoságnak a sokosságát, szelítséggel fogadjátok a beoltott igjét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket. Igjének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói megcsolvál magatokat. Tehát itt arról beszél, hogy az már nagyszerű dolog, hogyha gyorsan meghalljuk az igjét, de pont a magvető példázatban van ez, ami a tövisök közé esik, hogy örömmel fogadja az ember az igjét, de utána felnő a tövis, az élet gondjai, bajai, elfogják az igjét.

Van olyan, hogy köves helyre esik, hogy behull a mag, örömmel fogadja az is az igjét, de mivel olyan köves helyre esett, ezért nem tud felnőni az igjel, és kilopja. Az ördög ezt mondja, hogy az ördög kilopja az igjét a szívünkből. És nekünk ezt kell megtanulni a keresztény életünkben, hogy gyorsak meg tudjuk hallani az igjét, és szelítséget tudjuk befogadni, amit Isten beolt, így mondja, itt Jakab, a szívünkbe, mert az megtudja tartani az életünket.

Tehát akkor nagyon jó életünk lesz, győztes életünk lesz minden területen. Jézus a megváltásnak minden területétvel foglalkozott, hogy már itt a föld életünkben is áldottak legyünk, az üdvözségünk mellett, a bűnbocsánat mellett, és úgy folytatja a huszonötik verszemet, de aki belenéz a szobottság tökéletes törvényében és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedett követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. Tehát igazából ez a boldogságnak is egy ilyen receptje itt, amit itt Jakab gyakorlatilag leír, hogy meghallgatjuk az igjét gyorsan, befogadjuk szeliden a szívünkbe, nem feleselünk az igjével, sőt cselekedett követője lesz.

Tehát megcselekedjük. Másikán ezt mondják, hogy az a bölcsön, aki hallgatja az igjét, és elmenvén megcselekszi. És ennek az izgalomnak ott kell lenni mindig a szívünkben, minden Isten tiszteletre jövete, akkor mindig, amikor kinyitjuk a Bibliát, hogy olvassuk az igjét, hogy ma is fog szólni az Úr.

Mit fog elszólni, amit ha elmegyek, meg tudom cselekedni. És attól cselekedettül áldázt kapok, meggyógyulok, megszabadulok, helyreáll az életem, meg az a területe, ahol szükség van helyreállása, vagy megújulok, vagy bármi is. És hogy ezért mondja Efézus levében Pál Lapostól, hogy lakozzik a Krisztus hitált alati szívetekben.

Ez is egy kedvenc igém, hogy mindig ez a cél, mert a szívünk az a központi egészünk, hogy Krisztus lakozzik a szívünkbe, hitált, és mindig ezt az igjet áplálja. Ha az igjét hallgatjuk, jó szívvel, szeliden, akkor Krisztus fog lakni a szívünkbe. És akkor nem fog kiszorulni a szívünknek a legközpontibb helyéről, és nem fog lejjel más ezt a nagyon fontos helyet, és ez egy folyamatos harc.

Mert ugye az embernek annyi feladata van, munkája, pénzkereset, egzisztencia, és sokszor ezek sajnos túlsúlyba tudnak kerülni, belefeledkezik az ember, és Krisztus már kishodródik. És sajnos ez nem jó gyümölcsé fognak lenni az életünkbe. Ezért Istené kell, hogy legyen a legfontosabb hely a szívünk.

Azért fogadtuk is a szívünkbe. Akkor újjászülettünk, belekeresztelkedtünk Krisztusba, és Krisztus is bekölcölt az életünkbe. És honnan tudhatjuk, hogy Isten fog lejjel ezt a központi helyet az életünkbe?

Ezt hát sokan megkérdezik. Honnan tudom? Most akkor ott van a központban, bár nincs ott a központban.

És erre szeretnék egy választ adni a kedves hallgatóknak is, hogy amikor Isteni a központi szerep, olyankor imádjuk őt. Amikor nem, akkor meg imádunk aggódani. Ezért az aggodalmaskodás az egy figyelmeztető lámpa, ami jelzi, hogy Istent kicsi félreállítottuk a középpontból.

Amint viszont visszahelyezzük a középpontba, újra békességünk lesz. Újra elmegy az aggódás. Vagy középpontban van Isten, és békesség, vagy haggódunk, akkor nincs középpontban.

És mindig ide kell visszatérni. Ez a hívőknek egy nagy segítség, mert mindenki átmegy ezen. Tehát én nem gondolom azt, hogy ez bárkit is elkerülne ez a feladat, de amikor mondjuk, hogy a hívőknek meg kell térni, hát nekünk ehhez kell megtérni, hogy Krisztus mindig középpontban legyen az életünkben.

És még egyszer mondom, nagyon örülök, hogy ilyen műsor van, ahol a középpontban az ige van, mert hála Istennek, hogy ilyen rádiók vannak, televíziók vannak, ahol az ige van a középpontban. És annyi műsor van tévékben és rádiókban, hogy az ember tényleg csak az idő pazolja el, de amikor az ígérő van szó, akkor a legfontosabbról van szó. És ez fontos, hogy mindig így is álljunk hozzá, ahol az igét tudjuk hallgatni, olvasni, azt mindig a napunknak az ünnep órájának vegyük.

És már az Ó szövetségben is beszél erről Mózesben, a három Mózesből, tartsátok meg azért az én rendeletemet, az én végzéseimet, amelyeket, ha megcselekszik az ember, él azok által. Én vagyok az úr. Tehát ha az ember jó életet akar, sikeres életet, győztes életet, akkor nem ilyen világi recepteket, sikerrecepteket kell megvalósítani.

El kellett hinni a keresztényeknek, hogy az igéből leszek áldott. Az igéből leszek egészséges. Az igéből lesz jó házasságom.

Az igéből fog bővölködni. Ez minden bennem az igébe. Jézus megváltásában ezek mind szerepelnek.

És ezeknek nekünk ezekről az örök igazságokra kell, hogy épüljön a hitünk és az egész életünk, és ezek által, hogy éljünk, mert akkor nem fogunk szégyent fallani, akkor se, hogyha próbával kerülünk, mert ezt az ígét is lehet, hogy meg fogom tudni mutatni. De Jézus, amikor föltámadt, ugye mondta, hogy a tanítságok menjnek Galileába, és ott meg fognak égjelenni, és így is volt, ott felmentek a tanítságok, leborultak előttem, volt, aki még kételkedett, és Jézus odament hozzájuk, és azt mondta nekik, nekem adatot minden hatalom, menjen és földön. Ez egy elképesztő mondat.

És ezt is sokszor elfelejtjük. Pedig ez a legfontosabb, hogy a mi urunké minden hatalom. Nemcsak egy kis hatalmat kapott.

Ővé minden gazdasági, politikai, társadalmi, minden hatalom az ővé. És ezért mondja, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelni őket, atya, fiú, szent, szem, nevébe tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig.

Tehát igazából Jézus ezért mondja, mert ővé minden hatalom, ő tud téged megáldani, meggyógyítani, megszabadítani, mindent ő tud neked megadni, ő szerzett meg mindent, és ha ezt elhittük, akkor mindenki másnak is ezt csak ő tudja megadni. Minden emberi életnek az alapja csak Krisztus lehet. Akinek nem Krisztus az életnek az alapja, azért ponton sajnos megszégyenülhet.

Nem kívánom ezt, de mégis ezt mondják. Csak ez az igazi kősziklon megtart bennünket viharos időkben is, mert ővé minden hatalom, és nekünk ez egy fontos feladatunk, hogy ezért tegyünk tanítványukkal minden embert. Hogy ők is bekerülnek Krisztusnak ebbe a hatalmába, jó életük lehessen, kisimulhasson az életük, amit esetleg tönkre ment, vagy félre ment, akkor a házasság, akkor anyagélet, akkor az egészség, teljesen az Úr ezekre van teljes megoldása, és hogyha megtartjuk az ő beszédét, az ő parancsolatait, és tudjuk, hogy igazából Jézus az egész ószadségi parancsolat két parancsolatba foglalt össze, ugye ezt most már ezer szer elhangzottan itt a rádióban is, szeresd az Urat, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erőből, és szeresd a fele barátodat, mint saját magadat.

[Pásztor Tamás]
Ezt fogjuk még gyakorolni, hogy ez erősödjön bennünk, hiszen mindenki gyümölcstermű, szeretne lenni, és ha jól értem, akkor nekünk egy igazán Krisztus függő embereknek kell lennünk, és így kell élnünk, ha ő van a középpontban, akkor mindenre lesz megoldás, minden fog menni, és hogy ez jobban menjen, eről hitet fogunk meríteni, a beszédből, Isten igéjéből, és eből az ige idéből, de majd csak a zenei után illéskornél ala, így gyűlökezete lelkészével, salgó tanány gyűlökezett pásztorával beszélgetek az iga meghallásáról és megcselekvéséről, akinek van fül a hallásra, hallja. A Hit Rádiót és a műsorvezetőt, pásztort Tamást halljátok, az ige idő vendége illéskornél a salgó tanányi gyűlökezett pásztora. Az ige meghallása, megcselekvése a témánk, hogy akinek füle van a hallásra, az meghallja.

Sokmineről beszéltünk, Istennél minden megvan, annak adja, akinek akarja, és Jézus Krisztusnak odadott mindent, és Jézus Krisztus által nekünk is mindent oda akar adni. Hogy működik ez? Hogy tudjuk átvenni ezt gond nélkül?

[Illés Kornél]
Istennek az egyik nev az, hogy elsodálj. Nagyon sokat énekeltük ezt dicséletben, és nagyon szép dal, és ugye az azt jelenti éberül, hogy mindenre elegendő Isten. Istennél minden szükségünkre megvan a válasz, hogy minden embernek vannak gondjai.

Megkérdezett, no, mi a problémád? Akkor általában három dolgot szoktak mondani. Vagy anyagi problémájuk van, vagy egészségi problémájuk vannak, vagy a kapcsolataikkal vannak problémájuk.

Sőt, azt mondják, hogy erre a kérdésre, az emberek 85%-ig másik szemét neveznek. Hogy az a problémám, hogy XY ott van, vagy nincs ott, vagy otthon van, vagy nincs otthon, vagy elváltunk, vagy nem váltunk. Tehát valami emberrel van a probléma, hogyha ő nem tett volna terhetbe a kapcsolatba, akkor lehet, hogy akkor nem lenne problémánk.

És ugye Jézus, amikor megkeresztelkedett, ő is Jánossal a Jordánban megkeresztekett, rászállt a Szent Szellem, és nagyon érdekes ez is, hogy utána Szellem kivételt a pusztába, 40 napig beöltött, megkísértetett, és utána az ige visszatérte Szellem erejével. Bement a zsinogógába, és az Ézsárás tekecsét kapta kezébe, és ugye ezt a Lukács is megőrölt, átvette az Ézsárás tekesből, és itt is Jézus elmondja, az Úrnak a szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangélumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelme szívőket meggyógyítsam, foglyóknak szabadulás hirdessek, a vakok szemének a megnyilását, szabadon bocsássam a lesújtottakat, hirdessem az Úrnak kedves esztendét. Ez a programbeszéde Jézusnak.

Ezért jött Jézus. Az mellett, hogy bűnbocsátot adott nekünk, örök életet, ő itt a földi életünkben is azt szeretné, hogy ezeken a teleteken győztesek legyünk. Tehát, amikor az embereket megkérdezed, hogy mi a probléma, akkor valószínűleg ezek közül mond valamit.

Mert azt, hogy szegényeknek evangélumot hirdessen. Ez a bővölködésű szó. A legtöbb embernek gondja van az anyagéletével.

Vagy nincs megtakarítása, vagy el van adósozva, vagy a hitellel van a gond, vagy annyi pénz nincs, amennyi kéne. És ez mindenkinek, nagyon sok embernek ez üzenet, és nagyon hálásak vagyunk, hogy ismerjük már az urunknak a jótételmet, hogy gazdag lévén, szegény élet, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk. A teljes újszívűségre.

És a második terület, hogy meggyógyítsa a töredelme szívöket, vagy másiken vakok személynek a meggyógyulást. Ez is a gyógyulással van kapcsolatosan, hogy egészségesek legyünk. Ugye mindenkinek volt már egészségügyi probléma, és milyen rossz, ha fáj valahol, ha nem tudunk úgy mozogni, nem tudunk étkezni, nem tudunk elmenni, vagy esetleg a gyermekeinknek, vagy a családnagunknak, akkor is ez nekünk probléma.

Nekem nem csak az probléma, hogyha én vagyok beteg, nekem a nagyobb probléma, ha a gyerekem beteg, vagy a feleségem, vagy a szüleim. És ugyanúgy fontos, hogy az úr avatkozzon be, és kérjük azt, hogy uram, gyógyíts meg, és az úrnak erre van válasza. A harmadik pedig, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, ez pedig a kapcsolatokról szól.

Ugye mi sújtják legjobban le az embert, mint hogy egy jó kapcsolata megromlik. Nem beszélve a vállásról, házastársi kapcsolat megrontása, vagy a szülőkkel, vagy csak a testvéri kapcsolatok, a szülő-gyerek kapcsolat. Egyszerűen nagyon lesújtja az embert.

De akkor egy munkahelyi kirúgás, és le tudja sújtani az embert. Azért nagyon mély, depresszióba tudnak zúrni emberek letargiába, és nagyon sok dolog le tudja sújtani, de különösen ezek így a kapcsolatokból adódnak. És ezért a legtöbb baja, probléma az embereknek, ha megkérdezik, azt mondják, hogy egy másik személlyel van a problémája.

És nagyon sokan nem alszolnak ezért este, mert emberek gondolnak, hogy ez mit mondott neki, mit csinált, és nem tud aludni egész este. És ez egy probléma. És Jézus pedig ezeket mind elkészítette számunkra, hogy ezeken a területeken jó illetünk lehessen, hogy kedves esztendők lehessen.

Kívánom, hogy 2018-as év egy kedves esztendő legyen minden rádiohallgatónak, mert ez úr ezt hirdette. És ez a három fő terület van minden embernek az életében, ahol a problémák újra és újra termelődnek, és az úrnak pedig megvan erre a teljes megoldása. És ha megoldja, újra fog termelődni, lehet, hogy másik területen, de nekünk mindig, ha az úr a középpontban az életünkben, akkor nem fogunk aggódni, mikor ilyen támadásba belekerülünk, vagy ilyen próbába, hanem egyszerűen tudjuk, hogy az úr ki fog hozni bennünket.

Ezért ezt halljuk meg, és ha ezt elfogadjuk hitáltal, hogy Jézus ezekre már megszerezte a megoldást, akkor nem az aggódás lesz az életünknek a része, nem a félelem, nem fogunk lebénulni, hanem egyszerűen pozitívan tudunk hozzáállni ahhoz a helyzethez is, és várjuk, hogy Isten be fog avatkozni, és sokszor nehezen fogadjuk el, persze, amikor megbetegszünk, nagyon sokszor is kételkedünk, mintha a apostolok is kételkedtek, hogy ügyes beszédnek tűnt. Nehéz, amikor mi kerülünk a próbába, ha más, akkor is könnyebben hiszünk benne, de Isten tényleg megmozgatott mindent, mindent megtett azért, a legdrágábbat, az egy szülött fiát odadta azért, hogy nekünk már most jó legyen itt az életünk.

És valóban igen, örökéletünk van, mert befogadtuk az urat, megtértünk az urat, újra születtünk, és örökéleten van. Nekem is közel harminc év örökéleten van. De ez a kérdés, hogy akkor most hogyan bánik velem Isten?

Az elmúlt években, vagy a következő években mi fog velem történni? Mit teszünk? Vagy mit veszünk át hitáltól Isten től?

Hogyan fog működni az életünk? Ezek az igazi kérdések a keresztényeknek, és én hiszem, hogy ennek a fényében kell az életünket is vezetni, hogy Isten adott egy alapot az életünkbe, az megváltást, az üdvözséget, az örökéletet, ez az alap, ez a kijelentő, Kristus a kőszikla, ő a megváltó, ha elfogadtuk, a kérdés az, mit építünk erre föl?

[Pásztor Tamás]
Jézus a kőszikla, amire építkezni kell, és fogjuk folytatni az építkezést, és a hit hallásból van, és maradjatok velünk, folytatjuk ezt a témát, hogy fületek legyen a hallásra, és tényleg gyümölcstermű életetek legyen minden területen, a kapcsolatokban, nögi területeken, és amik elhangzottak itt az igjeidőben, a zene után visszajövünk. Illés Kornélal beszélgetek a hitgyülekezete lelkészével, egy nagyon jó témáról, az ige meghallásáról és megcselekvéséről, akinek van füle a hallásra, hallja. Építkezés, építkezés, építeni, építeni, nem is tudom, melyik nagy ember mondhatta ezt, de az építkezés az folyamatosan építkezik a gyülekezet, épül a család, ha kirepülnek a gyerekek, akkor nekik házat kell építeni.

Tehát az építkezés, az egy folyamatosan építjük a Földet is. És talán itt csatlakoznánk be, hogy Isten ezt akarja velünk, igaz, Kornél?

[Illés Kornél]
Én is ebben hiszek, az a kijelentés, hogy Krisztus a megváltó, ez a kőszikla. Aki ezt megismerte, az erre a kőszikel kell, hogy építsen valamit. És ha valamilyen példát mondja, hogy nem mindegy, hogy aranyat, ezüstöt, vagy szpát, vagy pozdorát építünk, de valaki építhet rá valamit.

De a Máté hétben pedig azt mondjuk, hogy valaki az itt hallja én tudom e beszédeket, és megcselekszi azokat. Hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, eljött az árvíz, fújtak a szellek, belőtt köztak abba a házba, de nem dölt össze, mert kősziklára építette.

És ez a kősziklá, ez az ige. Krisztus, ha mi elfogadjuk Jézus Krisztus az életünk alapjának, akkor fölépíthetjük a sikeres életünket. Ez az igazi győztes élet, itt a Földön.

Ez a legizgalmasabb élet, ez a legcsodálatosabb élet, a keresztény élet, megvölk erő győződve. És ezt Krisztus szerezte meg számunkra, és ő meghaltértünk, minden bűnünket fölvitagolgott egy keresztre, és föltámadta a harmadik napon, a mi megigazulásunkért. Sok bűnös ember szeretne sikeres életet fölépíteni, de ahol bűn az alap, ott, ha jön egy árvíz, jön egy válság, elveszít.

Ugye a Biblia világosan beszél erről, hogy bármilyen szerencsétlenség folytam, bármilyen gazdagságot szerzett az ember, el tudja veszíteni. Rajta kívülálló okok miatt vagyonokat el lehet veszíteni. És akik pedig a kősziklára építették az anyagéletüket, a családjukat, az egzisztenceüket, az egészségüket, ez a hármata, amiről beszéltünk, az meg fog maradni.

Meg fog maradni. Én ebben hiszek. És amiről még itt a Biblia beszél, hogy egyszerűen az Úr előtt mindjárt megjeláljunk.

És a földi életen nincs vége az ember életének. Én ebben hiszek, hogy az Úr visszajön, elragadja a zövét, és meg fogunk jelenni Krisztus ítélőszéke előtt, így mondja a Róma 14-ben, azért, hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek. Tehát, hogy mit csináltunk itt a Földet, hogy éltünk, erről Isten számom fog kérni bennünket?

Hogy csak úgy lesztük a hasunkat, vagy várakoztunk, vagy lepzseltünk, vagy lustálkottunk, vagy mit csináltunk ezzel? És én erről meg vagyok győződve, hogy mivel számot kell adni, tehát hála Istennek, hogy Isten ilyen jó, hogy előre megadta a tételsort, a kérdéseket, hogy mit fog tőlünk kérdezni. És amikor megjellünk az úr előtt, Isten először az fog megkérdezni, mihez kezdtünk az ő fiával, Jézus Krisztusra.

Elfogadtuk-e?

[Pásztor Tamás]
A legnagyobb kincsel.

[Illés Kornél]
A legdrágábbal. Hittünk-e benne? És megtanultunk-e bízni benne?

Rábíztuk-e az életünket? Szerettük-e ő teljes szívünkből? És ha erre jó választ adunk, és kívánom, hogy mindenképpen jó választ tudjon adni, akkor azt fog-e mondani, menj be az én atyámnak az örömébe.

Kevesen voltál, hogy sokra bízlök ezután. És mindenki ezt szeretné hallani, aki egyszer megtért az úrhoz. A második kérdés pedig valahogy így fog majd hangozni, hogy mihez kezdtél azzal, amit rád bíztam.

Mert Isten mindenképpen adott egy küldetést. Hogyan élted az életedet? Hogyan használtad fel a képességeidet, egészségedet, erődet, pénzedet, kapcsolataidat, amelyekkel megajándékoztalak?

És Isten megajándékozott bennünket. Nagyszerű kapcsolatokkal, pénzzel, lehetőségekkel, egészséggel. Nagyszerű dolog.

El tudunk menni. Most el tudtunk ide jönni. Tudunk beszélni.

Nagyon hálás fölk az úrnak ezért. Tartsa meg az úr ezeket a képességeket. De ezt ne öncélül használjuk, ne önző módon használjuk, hanem fektessük vissza Isten munkájába, az evangéliumba.

Mert Jézus azt mondta, aki letesse az ő életét, én értem, és az evangélium az megtalálja azt. Aki pedig meg akarja tartani az ő saját életét, elveszíti azt. És ez a hitnek a titka, és én ezt kívánom, hogy ezekre készüljünk fel, és úgy éljünk, hogy jó válaszokat adhassunk, amikor meg kell jelennünk az úr előtt, és számot kell adnunk minden cselekedetünkről, minden beszédünkről, minden gondolatunkról.

Számot kell adnunk az úr előtt. Miért gondoltuk azt? Miért mondtuk azt?

Ezért is, amit most itt elmondtam, ez Isten mind számon fog kérni. És elfogom mondani az úrnak, hogy azért mondtam ezeket el, hogy az emberek hallgassák meg az Isten égét, és cselekedjék meg, és legyenek boldogok, és meg tudjanak jelenni az úr előtt. És ezt kívánom teljes szívemből, minden kedves hallgatónak, és ilyen életet kívánok minden kedves hitrádió hallgatónak.

[Pásztor Tamás]
De ugye ahhoz még sok mindennek kell történni. Illetve hát nézzük meg azt is, hogyha valaki szuperkezdő így a hitéletében, és számára egy olyan pont, vagy egy olyan teljesítetetlen cél. Egy fiatal megtérőnek mit javasolnál, hogy hogyan építse fel magában a hallást és a gyümölcstermést?

[Illés Kornél]
Mindenféleképpen én azt javaslom, hogy minden nap olvass Istennek az igényét. És kezdje el persze kicsivel, egy kezdő, de ezt hát föl lehet fejleszteni akkor órákra is. Az a jó, hogyha egy nap több órát olvas az igét.

Hinni kell ebben, hogy az igében van az életünk elrejtve. És az életünkre minden megoldás. Nem ott kell kinyitni, nem egy perc alatt kell megtalálni.

Olvashad, és majd az úr szépen megmutatja. Nem, ma majd holnap. De behigyünk, hogy az ige az mindenre válasz.

Ez az alaphit, hogy Krisztusban minden gondunk, bajunk meg van oldva. Én ebben hiszek, ebben gyakran ma hitemet. Nekem is.

Hol az egészségemmel bürkóztam, hol a kapcsolataimmal voltak nehézségek, hol az anyagi életem nem úgy volt, hogy kellett volna. De ezeket az úrral az ember egyszerűen működtetni tudja. És mindig győztes tudok kijönni.

Még ha hirtelen nehéz helyzetbe is kerültem, az ura mindig. Több gyógyulást megtapasztaltam én is. És láttam, hogy egyszerűen az igényből ki tudjuk venni.

Szól hozzánk az úr rémát, a réma az az aktalis üzenet, ami most nekünk aktalis, hogyha azt megcselekesszük, megvalljuk sokszor, a megvallása megcselekvése, akkor egyszerűen az kimegy, és nem térvisszőre se, hanem megcseleksi azt, amért azt Isten kiküldt az életünkbe.

[Pásztor Tamás]
És hogy ez mindenkinek az életében igenni és álmenni legyen, szeretnélek megkérni, hogy áld meg a kedves hallgatókat egy imával, hogy gyümölcstermű életet tudjunk élni, és ne csak a meghallója legyünk, hanem a megtartója és az igének.

[Illés Kornél]
Hát nagyon-nagyon örömmel. Atyám, az Úr Jézus nevében hálát adok neked minden kedves rádió hallgatóért, és itt a szerkesztőségben levőkér, és hálás volt, uram, hogy a te igéd élő, ható, kimegy, megcseleksi, amiért kiküldted, és agyuram halló füleket, akik eddig nem hallották meg a te igédet, nem üres beszédnek gondolták az evangéliumot. Uram, nyízd meg az ő szellemük füleit.

Meghallhassák, uram, a te beszédedet, üzenetedet, amit üzen számukra, hogy megtérhessenek te hozzád, hogy meggyógyulhassanak, hogy jó kapcsolatokban élhessenek, hogy az anyagi életük is, uram, kisimuljon, és veled tudjanak élni, és amit adtál nekik ajándékat, tehetséget, képességet, azzal tudjanak élni a földéletük, és sikeres, győztes, áldott életük legyen már most itt a földéletben, és éljenek örökké, amely legfontosabb, és mindenki meg tudjon állni te előtted, és ezekre a kérdésekre, amik elhangoztak, hogy mindenki jól tudjon válaszolni, uram.

A Jézus nevév, ezt kérdem atyám tőled. Amen.

[Pásztor Tamás]
Amen. Gyönyörű végszó, tökéletes. Ma az ige tökéletes.

Köszönöm, Kornél, hogy rendelkezésünkre álltál itt a Hit rádióban az ige időben.

[Illés Kornél]
Én köszönöm, hogy az ige lehetett a középpontban.

[Pásztor Tamás]
Amen. Illés Kornél ala Salgó Tarjani gyűlökezet pásztorával, a Hit gyűlökezete lelkészével beszélgettem az ige meghallásáról, megcselekvéséről. Akinek van füle hallásra, hallja meg is, nagyon kívánjuk a hallgatóknak, hogy ez beépüljön az életükbe.

Ennyi fért bele a mai Hit live-ba. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottatok, ne felejtsétek el, hamarosan mesésigasságok következnek Sárosi Renivel, egy igazbarát Jonatán történetét fogja elmesélni a kicsiknek, aztán a mai középpontot ismételjük meg. Mai stábom volt Barta Eszter, Paulinus Eszter szerkesztők, az MTI szolgáltatta híreket, Kammár Jonatán, Losonc Attila a technikai szolgálatot látták el.

Végül, de nem utolsó sorban Szobota Zoltán főszerkesztő, felelős szerkesztő támogatta a mai munkánkat. A stábom nevében elköszönök Pásztor Tamás műsorvezetőt, hallhattátok itt a Hit live-ban. További jó rádióhallgatást kívánunk!

Legfrissebb