Ugrás a tartalomra
Borbély József

A Happy Day mai adásában:

  • 00:00 Megvallás Németh Sándorral 
  • 02:21 Bibliaolvasás EFO: I. Krónikák 13-14. rész
  • 07:49 Szólj Istennek, hogyha elfáradtal- Németh Sándor prédikáció részlet
  • 10:24 Joel Osteen: Hogyan gondolkozol? - Kihúzni a keserűség gyökerét 1.rész
  • 20:23 Hogyan tudunk változtatni az életünkön? - Borbély József 

Az adás gépi átirata:

[Szignál]
Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hit életi válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day!

Hitvallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hit Rádióba.

[Németh Sándor]
Kérlek, mondjátok velem egyet, hogy hiszem, hogy a Szent Szellem az Istennek a mélységeit is vizsgálja, és kijelenti Istennek a dolgait. Mert Isten az őt szeretők számára olyan ajándékot készített, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt. És hiszem, hogy Jézus Kisztus Szent Szellemben, tűzben, keresztel, merít alá mindenkit, akik hisznek ő benne.

Én hiszek ő benne. Hiszem, hogy Jézus Kisztus meghalt a bűneimért, és föltámadott a megigazulásomért, hogy ne a bűnnek éljek, hanem az igazságnak. És a mai napon is kinyitom a szívemet, a lelkemet az ő kegyelmi ajándéka előtt, hogy az ő kegyelme által megerősödjön, megújuljon a belső emberem.

Mert nem vagyok testi ember, hanem szellemi ember, mert újjá születtem, és a Szellem, Isten szelleme van én bennem, és a Szentlélek a Szellememmel együtt tesz bizonságot arról, hogy Isten gyermeke vagyok. És hiszem, hogy nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És hiszem azt is, hogy hatalmam van az Úr Jézus Kisztus nevében, hogy kigyókon, skorpiókon tapassak az ellenség minden erején, és semmi nem állhat nekem, mert az Úr velem, kicsoda ellenem.

Halleluja! És hiszem, hogy az Úr a diadalra vezet engemet. Amen!

[Diószegi Dávid]
Istennek a vezetőivel és a többi főembereivel, majd összehívta az egész seregét, és ezt mondta nekik. Ha ti is jónak látjátok, és ha Istenünk az örökkévaló ezt akarja, üzenjünk a többi testvéreinknek is, Izraelföldjének minden részébe. Üzenjünk a papoknak és a lévitáknak, üzenjünk a városoknak és a falvaknak.

Üzenjünk nekik, hogy mindannyian jöjjenek ide hozzánk. Azután keressük fel együtt az örökkévaló szövetség ládáját, és hozzuk ide Jeruzsálembe, mert Saul idejében nem törődtünk vele. Az egész gyűlés egyetértett Dáviddal, mert mindenki úgy gondolta, hogy ez így helyes.

Összegyűjtött tehát Dávid Izrael egész népét, az ország déli határától, az egyiptomi síhórpataktól, az északi határig, a Hamádba vezető útig, hogy elhozzák az Isten szövetség ládáját Kiriát járjumból. Akkor Dávid egész Izrael-lel együtt felvonult a Júda területén lévő Balába, vagyis Kiriát járjumba, hogy elhozzák onnan a Kerubok fölött trónuló Isten, az örökkévaló szövetség ládáját, amelynél az ő nevét segítségül hívják. Elhozták tehát az Abinád Ábházából, és egy új szekérre helyezték, amelyet Uzza és Achió vezetett.

Dávid és az egész nép pedig teljes szívvel érekkel újongott és ünnepelt az örökkévaló előtt. Táncoltak, énekeltek és lantokkal, hárfákkal, dobokkal, szintányérokkal és trombitákkal zenéltek. Amikor elérkeztek a Kidón szérűs kertjéhez, ahol a gagonát szokták csépelni, az ökrök megbotlottak, és a szövetség láda elmozdult a szekéren.

Uzza ekkor kinyújtotta a kezét, hogy helyreigazítsa a szövetség ládát. Ebben a pillanatban az örökkévaló megharagudott Uzzára, és halára sújtotta őt, mert hozzá mert nyúlni a szövetség ládához. Így haladt meg Uzza az örökkévaló előtt.

Dávid megharagudott, hogy az örökkévaló lesújtott Uzzára. Ezért nevezik azt a helyet, mint máig így, Perec Uzza. Akkor Dávidod nagy félelem fogta el, Istentől félt.

Azt mondta, hogyan is merészehetném az Isten szövetség ládáját magamhoz vinni? Ezért nem vitte tovább a szövetség ládát a saját városába, hanem a Gáti Obededom házán elhagyta három hónapig. Az örökkévaló pedig nagyon megáldotta ezt a családot, és mindent, ami az övék volt.

Hirám, Tírus királya követeket küldött Dávidhoz. Küldött neki cétrusgerendákat, kőműves és ácsmestereket is, hogy Dávidnak palotát építsenek. Ekkor értette meg Dávid, hogy az örökkévaló megerősítette őt, hogy Izrael királya legyen, mert királyságát felvirágoztatta Izrael népének a javára.

Dávid Jeruzsálemben a meglévők mellé még több feleséget vett, akiktől számos fia és leánya született. Ezek a gyermekei születtek Jeruzsálemben. A filiszteusok megtudták, hogy Dávidot felkenték egész Izrael királyává, ezért az egész seregük felkerekedett, hogy harcoljanak ellene.

Ez Dávid is megtudta, és kivonult ellenük. A filiszteusok megtámadták, és kirabolták a Rephaim völgyét. Dávid megkérdezte az örökkévalót.

Megtámadjam-e a filiszteusokat? Kezembe adod-e őket, hogy megverjem a seregüket? Az örökkévaló ezt válaszolta.

Támadd meg őket, és kezedbe adom őket. Akkor Dávid a seregével megtámadta Baal-Perecaim városát, és megverte a filiszteusokat. Azóta nevezik ezt a város Baal-Perecaimnak, mert Dávid a győzelem után ezt mondta.

Isten az én kezem által áttört az ellenségen, ahogy a víz áttöri a gátat. A filiszteusok elfutottak, és otthagyták a bálványaikat, Dávid pedig megparancsolta az embereinek, hogy égessék el azokat. Egy idő múlva a filiszteusok ismét a Rephaim völgyben támadtak.

Dávid ekkor is megkérdezte az örökkévalót, aki azt mondta neki. Most ne szemből támadj rájuk, hanem kerüld meg őket, és a balzsanfák felől támadd meg őket. Várd meg, amíg meghallod a harcba induló sereg támadásának zaját a balzsanfák tetején.

Isten előtted vonul a filiszteusok ellen, hogy megverje őket. Akkor te is támadd meg a filiszteusokat. Dávid mindent úgy tette, hogy az örökkévaló parancsolta neki, és legyőzte a filiszteusokat.

Dávid katonai üldözték és vágták az ellenséget Gibeontól egészen Gézerig. Dávid híre eljutott minden országba, és az örökkévaló minden nemzetben tiszteletet és félelmet keltett Dávid iránt.

[Németh Sándor]
Oh happy day Oh happy day Következik Németh Sándor napűzenete. Az Isten a dicsőséget a Szent Életnek a kiáradásával mutatja meg. A engedtelő áldozatának az a célja, hogy megválta, és a megváltásnak a javait megszerezte.

Ezt jelképezte tehát a II. Mózes XVII. fejezetben a Refidimben, amikor tényleg azt mondta Isten, hogy sújts le.

Ezért ne állandóan a kereszt körülforogjál, hanem fogadd el, hogy Jézus Krisztus él. És főpap, Isten dicsőségével van, és az atyához az ő nevébe menjél, és ott van az atyánál, és amit az ő nevébe kérsz az atyam nem fog a Krisztusnak nemet mondani. Mindent meghallgat, amit kér Jézus Krisztus.

És egészen biztos, hogy a Szent Szelemmel be akar törteni, nem csak egyszer, hanem sokszor, mert itt nem kezdésről van szó, hanem itt arról van szó, hogy a nyomorúsága napjaiban mit kellett volna a gyalászkodás helyett csinálni? Be kellett volna törtekezni Szentlélekkel. És csak szólni kellett volna a kősziklának, mint amik ahogy most is nekünk szólni kell a kősziklának, a főpapnak.

Uram, szomjazok, fáradt vagyok, kieged vagyok, erőtlen vagyok. Szükségem van, hogy megújítsál. Beszélned kell a főpappal.

Van főpapot. És mi csinál ő? Rádárassz az Isten szellemét.

Betölt Szent Szelemmel és jelenlétével. Ezért mondja a János Evangélium 7. helyzetében, a 37.

helyzetében, hogy aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Nem azt mondja, hogy rúgdossuk a kősziklát, meg csapjuk. Isten ezt megtette helyettünk.

De ő már nem halott. A keresztre feszítés egy epizód súlyfontos, korszakot lezáró és új korszakot elindító esemény volt. De Jézus Készös ma nem a kereszten van.

Jézus Készös él, fönn van a menjekben.

[Speaker 6]
És azt kéri, hogy ő rajta keresztül. Menjél az atyához. Ő az út, ő az igazság, ő az élet.

Ő nevében lehet menni az atyához, mert az ő nevében ad üdvözséget, szabadulást, gyógyulást.

[Tóth Géza]
Ezen a héten szeretnék folytatni Joel Osteen-nak, hogyan gondolkozol, cívű könyvét, elég következő fejezettel. A gondolkodásmód megváltoztatása az kardinális kérdés, nem lehet túlamsúlyozni, a Bibliai sokat beszél erről. Áll egy egész fejezetet, szentel neki, és az Isten irgalmára kéri az embereket, hírőket, keresztényeket, hogy változtassák meg a gondolkodásmódjukat, hogy miután elfogadták a názeret Jézus Krisztus megváltójuknak, utána a gondolkodásmódjukat is idomítsák Istennek az igéjehez.

Mert abban az esetben, ha valaki hitre jut, meggyőződésével elindul egy nagyon jelentős változás, de ha továbbra is a régi rossz reflekszek, régi rossz gondolkodásmód vezeti, akkor csak nagyon szerény eredményeket tud elérni a hívő életben, és nem garantált számára az, hogy megtapasztalja mindazt, amit Isten elkészítette számára. Tehát ezért is foglalkozik Joel Ostén egyébként több könyvében a gondolkodásmód megváltoztatásával. Ez is egy ilyen könyv, a Hogyan gondolkozol?

szívű könyv. Az elmúlt héten arról olvastam fel egy fejezetet, hogy a körülmények hogyan szolgálhatják a hasznunkat, illetve hogyan fordíthatjuk azt a saját hasznunkra, a körülmények bennünket támogatnak. Ezzel a nagyon bátor állítással írt egy fejezetet.

Joel Ostén ebből a könyvében most pedig a kilencedik fejezetet szeretném felolvasni, ami úgy gondolom, hogy szintén nagyon aktuális lehet, mert sok ember küzd ezzel a betegséggel. Nem csak fizikai betegségekkel kell szembenéznünk, nem csak fizikai betegségeket kell legyőznünk, hanem vannak olyan lelki vírusok, kórokozók is, amelyek nagyon nagy árat szednek az emberi életben, nagyon nagy áldozatokat szednek az emberi életben. Ilyen például az egyik híres víruskórokozó, ami tervészetesen nem tervészetes, okokra vezethető vissza, hanem események szülik, körülmények szülik, az élet során átélt traumák szülik, ez a vírus pedig a keserűség, amellyel kapcsolatban a Vivi azt mondja, hogy nem szabad engedni, hogy ez, mint gyökér, felnevekedjen az embernek az életébe.

Tehát hozzáfogok a kivencedik fejezethez, amelynek címe Kihúzni a keserűség gyökerét. Nem tudom ki, hogy van vele, de én azt tapasztaltam, hogy a keserűség folyton bekopogtat az ajtón. Ha például mások fájdalmat okoznak, ha nem kapjuk meg az előréptetést, vagy ha betegség dönt le a lábunkról.

Nem tudjuk megakadályozni, hogy nehézségekkel kelljen szembenézni, azonban eldönthetjük, hogy hogyan fogunk reagálni erre. Ha ragaszkodunk a sérelmeinkhez, egyfolytában azon rágódunk, hogy ki bántott meg, és olyan kérdéseket teszünk fel, hogy miért állították ezt rólunk, vagy hogy miért halt meg az, akit szerettem, vagy hogy miért hagyott fakétnél a barátom, akkor megnyitjuk magunkat a keserűség előtt. A keserűség pedig az élet minden területére hatást gyakorol.

Aki elterik keserűséggel, az mindent, mindent negatív színben lát. Képtelen élvezni az életet, mert mindenben talál valami rosszabb. A keserű emberek nem ápolnak jó kapcsolatot másokkal, és könnyen megsértődnek.

A legkisebb dolgokért is lehúromnak másokat. Lehet, hogy egyeseknek minden okuk megvan arra, hogy keserűek legyenek, mert méltatlanul bántak velük, vagy megsértették őket, de aki ragaszkodik a keserűségéhez, az még nehezebb helyzetbe sodorja a saját magát. Ez az állapot ugyanis megfosztja az embert az álmaitól és az örömeitől.

A keserűség képes azt is megakadályozni, hogy betöltsük a földi életre vonatkozó küldetésünket. Vannak, akik még mindig olyaslivel kapcsolatban táplálnak keserű érzéseket, amik mondjuk 30 évvel ezelőtt történt. Keserűek, mert rosszul bántak velük a családjukban.

Keserűek, mert a kapcsolat működést képtelennek bizonyult az életükben. Meg kell ezeket engedni. Isten jól tudja, hogy mi történt velünk, hogy milyen igazságtalanságokat éltünk át, hogy ki hagyott faképnél.

És azt is tudja, hogy hogyan lehet mindezt helyrehozni. Tudja, hogyan segítsen kitörni a nehéz helyzetekből. Engedjük, hogy Isten tegyen igazságot az életünkbe.

Minél tovább ragaszkodunk a sírálmeinkhez, annál nehezebb lesz megszabadulni tőlük. Ha sokáig rágódunk a sírálmeinkkel, és gondolatban újra meg újra átélve hagyjuk, hogy szenvedést okozzanak, akkor egyre mélyebben vernek gyökeret a szívünkbe. A legfontosabb, hogy minél hamarabb bocsássunk meg.

Ha számunkra megmagyarázhatatlan igazságtalanság következik is be, és felmerül bennünk a kérdés, hogy ez vajon miért történhetett meg. Amilyen hamar csak lehetséges, engedjük el az egészet. Ha azt érezzük, hogy a keserűség gyökeret akar verni bennünk, akkor azonnal imádkozzunk, mondjuk ezt, Istenem, ezt a helyzetet átadom neked.

Talán ha érintett vagy, akkor mondd vele, mondd utálan, Istenem, ezt a helyzetet átadom neked. Tudom, hogy te vagy a védelmező, és tudom, hogy a rosszat jóra fordított. Azt ígérted, hogy a hamu helyére ékességet adsz.

Idáig tartott az ima, folytatom, a következő altszív őrizni a szívünket. A keserűség a következőképpen próbál beférkőzni az ember szívébe. Tegyük fel, hogy nem kapjuk meg azt a szerződést, amiért keményen megdolgoztunk.

Ekkor jön a keserűség, és így szól. Ez nem igazságos. Menj el, sértőd meg!

Az orvos illelet nem az utat, gyamire számítottunk. Ezért a keserűség már is jön, és azt mondja, imádkoztál és hittél, akkor Isten miért nem válaszolta meg az imáidat? A munkahelyen egy munkatársunk megpróbál lejáratni a főnökünket.

Úgy tűnik, egy jelentéktelens értésről van szó csupán, nem nagy dologról. Ha figyelmen kívül hagyjuk és nem foglalkozunk vele, az egész a feledés homályába vész. Ám ha foglalkozni kezdünk vele, és azon gondolkozni, hogy hogyan adhatnánk vissza a támadást, a következő találkozáskor már biztosan nem leszünk barátságosak ezzel a személlyel.

Az a pici mag elkezd gyökeret verni bennünk, és még mielőtt észrevennénk, felnöveksi, és beszenyezi életünk más területeit is. Ezért mondja a zsidókozít levél szerzője, nehogy a keserűségnek bármely gyökere felnövekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Fontos kiemelnünk, hogy a keserűséget gyökérhez hasonlítja Isten igéje.

A gyökér láthatatlan, rejtett, mert a föld alatt van. A probléma pontosan abban rejlik, hogy a keserű gyökér keserű gyümölcsötterem. Ha a keserűség gyökere bennünk van, akkor megfertőzi az egész életünk.

Egy fiatal ember úgy érezte, a munkadója nagyon igazságtalanul vánik vele, ezért rendkívül erégetetlen emberré vált. Időben elköltözött egy másik államba, de az évek elteltével sem vetette ki a szívéből a rossz érzéseket. A sértődögység egyre jobban elhatalmasodott felette, és csak is arról veszélt, hogy mennyire rosszul bántak vele a korábbi munkahelyé.

Pedig valójában a főnöke sok szempontból nagyon is kedves és nagy nelkű volt vele. A fiatal ember azonban a bolhából elefántot csinált, és mivel nem engedte el az aprós értéseket, idővel ezek a keserűség gyökerévé bevekedtek benne. Ez az egykor boldog ember, akivel öröm volt együtt lenni, mostanra keserűvé vált és haragszik az egész világra.

Ez pedig az egész pályafutására negatív hatással volt. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Szól a példaveszélyek könyvének figyelmeztetése.

Az egyik legfontosabb felelősségünk a szívünk tiszta állapotban történő megőrzése. Az élet túl rövid ahhoz, hogy sértetten éljünk, megbocsájtás nélkül, azon keseregve, hogy mi nem sikerült.

[Műsorvezető]
Az Igeidő a pásztor órája, a mai vendégem pedig Borbi József, és a témánk pedig a fogatkozás, fogadalomtétel, eskütétel. Mi magyarok azt hiszem, hogy nagyon jók vagyunk ebbe az esküdözésbe. Most lehet, hogy leomlanak falak itt a Hit Rádió stúdiójában is kívül is.

Hát üdvözöllek a Hit Rádióban.

[Borbély József]
Szervusz és üdvözöl a kedves hallgatókat is.

[Műsorvezető]
Először akkor tisztelzzük azt, hogy lehet-e esküdözni, fogatkozni, fogadalmakat tenni, vagy nem?

[Borbély József]
Alapvetően a Bibliában, az Oszfegységben kimondottan ajánlja Isten, hogy tegyenek fogadalmat és tartsák meg. De vannak olyan kitértelek a Mózes könyvében is, és máshol is, hogy meg a Pedikátor könyvében is, majd talán lehet, hogy fel is olvasom, hogy jobb nem tenni fogadalmat, mint fogadalmat tenni és nem megtartani. De jó dolog fogadalmat tenni, hogyha az ember megfogad valamit, és meg is tartja, az egy jó dolog.

Na most ugye az új szövetségben Jézusa Máté 5-ben, a hegyi beszédben ugye beszél az esküdtételül esküvésről fogadalomról, és nagyon érdekes dolgokat mond, és az is lehet tudni, hogy miért. Tudni, hogy kiderült az Oszfegység ideje alatt, hogy az emberek ugyan fogadalmakat tettek, megesküdtek sok mindenre. Például a Nehémiás könyvebe le van írva Nehémiás 10-be, 11-be, hogy a fogságból hazajött zsidók Júdában rádöbbentek arra, földolgozták az elmúlt évszázadoknak az eredményeit, imádkoztak, és rádöbbentek arra, hogy azért szolgálják éppen amit Perzsa uralkodott, mert az Isten nem akarták szolgálni, és hogy ők maguk részéről fogadalmat aláírták, megpecsételték írásban, és mindenki aláírta.

Átok alatt esküvel fogadták, hogy megtartanak. Hét-nyolc dolgot fogadtak meg, és olvasókat a Nehémiás 13-ba, két résszel később, ez körülbelül egy pár ével később volt, majdnem mindent megtörték. Nem tudták megtartani.

[Műsorvezető]
Pedig ez az átok alatti eskü, ez a legmagasabb színvonala az esküben.

[Borbély József]
Igen, igen, igen. Az Isten engem úgy segélyen, amit ugye most halt meg az Árpi bácsi, aki először tett eskütfogadalmat a Magyar Parlamentben 489 után, hogy Isten engem úgy segélyen, így fejezte be. Ez gyakorlatilag egy önmagára mondott átok az embernek, hogyha nem tartja meg, amit mondott, akkor Isten ne segítsen meg.

[Műsorvezető]
Igen, és hát a köztisztviselőknek is az esküben benne van ez, szóval ma Magyarországon lesz.

[Borbély József]
Igen, ezt azt gondolják, hogy ez egy formula, de ez annál sokkal több. Ez valóságos átok, amit az ember önmagára mond ki, hogyha nem teszi meg. De hát itt van az orvosi eskü, és egyéb sok minden, ami úgy gondolom, hogy nem tudják betartani az emberek.

Most csak azt akarom ezzel mondani az előbb, amit elkezdtem mondani, hogy a nehémiásban biztos vagyok benne, hogy teljesen komolyan gondolták ezt az esküt. Azért is átok alatt tettek esküt, mert abszolút komolyan gondolták, biztos vagyok benne, hogy nem kamusztak teljes erejükkel, teljes elméjükkel, teljes odaadásukkal, egész életüket rászánták a máp, míg ők megtartják ezt az esküt. És pár, mondom, pár évvel, vagy pár hónappal később, úgyhogy elment a nehémiás vissza a hartagszerszészhez, és mikor visszajött újra, azt látja, hogy már megint nem fizetnek tizedet, már megint magukra hagyják a lévítákat, papokat, már megint nem tartják meg a szombatot, már megint összeházasodnak a környező népekkel, azaz egyszerűen nem tudták megtartani az eskűeket.

Ezért Jézus Krisztus az újszövetségben, ezen a területen, hogy mondjam, finomított. Szerintem az ember emberért, ember érdekében tette ezt meg, és a hegyi beszéd egy nagyon, a legfontosabb parancsolatokat tartalmazza az újszövetségnek a törvényadása, úgyis hívják. És én régen nem értettem, miért van itt ez a rész, de most már jobban értem, hogy miért vette be ezek mellé, mint egy fontos rész az esküvést is.

Azért, mert az emberek önmagukról mondtak ki átkokat, önmagukat keverték bajba. Önmagukat rakták ítélet alá, hogyha nem tartják meg azokat az esküket, amiket Istennek mondtak. És emiatt az úr ugye egyértelművé tette, hogy ne esküdjünk.

És itt meg is indokolja a felolvasatom, ugye?

[Műsorvezető]
Nagyon örülnék neki.

[Borbély József]
Felolvasom ehhez tartozó igelést.

[Műsorvezető]
Hiszen ez az ige idő.

[Borbély József]
Igen, igen. Azt mondja Máté 5.33-ban, kezdi, ismét hallottátok, hogy megmondhatott a régieknek, hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az úrnak tett esküdet. Azért az osztvédségben az volt írva, hogy hamisan ne esküdjenek.

Azaz nem azt mondta, hogy ne esküdjenek, hanem hogy tartsák meg az esküket, és ne esküdőzzenek hamisan. Én pedig azt mondja Jézus, hogy teljességgel ne esküdjétek. Abszolút ne esküdjetek.

Se az égre, mert az Istennek a király széke, se a földre, mert az az ő lábainak a zsámoja, se Jeruzsálemre, mert az a nagy királynak a városa. Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé. Ha nem, legyen a tévébezéletek úgy-úgy, ha nem, nem, ami pedig ezeken felül van a gonosztól van.

Na hát nézzük meg, mit mond itt Jézus. Azt mondja, hogy először is egyáltalán ne esküdjünk. Miért nem?

Azért, mert lehet látni, hogy Jézus Krisztus tiszta volt az embereknek a teljesítő képességével. Nagyon jól tudta, hogy nem tudják az emberek megtartani az esküket. És több mindenre hivatkozik, az egyik a körülmények, az ég, a föld, nem tudják az időjárás például, nem tudják az emberek megváltoztatni.

Most egyszer egyszer előfordul, hogy valaki parancsol, hogy ne legyen vér, és nem lesz, de nagy általánosságban nem az emberek imájára működik az időjárás. A földi dolgok, az, hogy földrengés van, vagy bármi kataklizma van, ezekkel nem lehet, az embernél nagyobb erők vannak. Ha eleve valaki elhatároz valamit, és azt mondja, hogy ezt fogom csinálni, ezt fogom csinálni, biztos itt leszek honlap háromkor például.

Vagy a múlt héttel mondjuk ígérte, hogy itt leszek kettőre, keddel, és mégse voltam itt. Emberi tényező volt mögötte. Az, hogy elfelejtettem.

Azaz, hiába mondtam, hogy igen.

[Műsorvezető]
De mi megvártunk.

[Borbély József]
Igen, nagyon kedvesek vagytok, és végül is akkor időpont cserével megoldottuk a kérdést, de látod? Emberi tényező. Nem mondanám, hogy ez az erkölcső probléma nem azért, mert semmibe vettem a dolgot, nem azért nem jöttem, egyszerűen elfelejtettem.

Úgyhogy itt mondja is az emberi tényezőt, hogy se a te fejedre ne esküdjél. Azaz, hogy az ember önmagára se tud, önmagával sincsen teljesen biztonságban. Az ember önmagát sem ismeri rendesen.

Ember nagyon meg tud döbbenni saját magán. És emiatt mondja Jézus, hogy se a körülmények fölött, sem a jövő felett, ugye Jeruzsálem az a proféciák a betesének a helye, és a jövő, a sors fölött nem tudnak az emberek, se az ég, se a föld, se a saját magukkal kapcsolatban nem lehetnek biztonságban. Azaz, ahol valaki azt mondja, márpedig én, hogy mondja Jakab így mondja, azt mondjuk elmegyünk ebbe a városba, és kereskedünk, és visszajövünk, és akkor azt mondja Jakab, nem azt kéne mondanodtok?

Azt mondja, hogy ha az Isten engedi, az Úr engedi, és élünk a ti életetek olyan, mint a pára, és azt mondja, hogy minden ilyen dicsekedés gonosznak, gonoszság gyakorlatilag.

[Műsorvezető]
Ezzel fogjuk folytatni az ideidőt, nehogy lekéssetek. Folytatódik az ideidő, a pásztorórája, és itt van velem a stúdióban Borbé József, és a fogadalom fogadástétel eskü a témánk, belit folytottam a szót, és a Jakab levélnél tartottál, hogy ne esküdjetek atyám fiai se az égre, se a földre, semmi esküvéssel, és itt valahol levegőt vettél, azt hiszem.

[Borbély József]
Igen. Azt mondja, fel is olvasom. Nosza immár ti, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk a ma városba, és ott töltünk egy esztendőn, és kalmárkozunk és nyerünk, akik nem tudjátok, hogy mit hoz a holnap, mert micsoda a ti életetek?

Bizony pára az, amely rövid ideig látszik, aztán pedig eltűnik. Holott, ezt kéne mondanotok, ha az úr akarja, és élünk, ime ezt, vagy amosz fogjuk cselekedni ti ellenben, elbízakodottságotokban dicsekedtek. Minden ilyen dicsekedés gonosz.

Azaz azt állítja Jakab, hogy nem lehetünk biztosak a holnapban. És ezért, ha az ember esküszik, akkor lehet, hogy nem fogja tudni megtartani, mert lehet, hogy jön egy vihar, és nem tud ideérni időbe. Lehet, hogy egyszerűen csak elfelejti, mint én velem volt.

A körülmények áldozata. A körülmények áldozata. Vagy egyszerűen olyan hatás alá kerül, ami egyszerűen teljesen más színben láttat mindent.

[Műsorvezető]
Vagy beteg lesz, vagy kiszolgáltatott, vagy bármi lehet.

[Borbély József]
Sok minden van, sok minden van. És alapvetően se a körülmények, se az ember önmagában nem lehet biztos. Mondja is a Jeremias Profeta, hogy átkozott az az ember, a férfi, aki emberben bízik.

És itt nincs az, hogy önmagát kihagyja az ember. A saját magabízás is átkoz hoz. Ez azért mondja, hogy egyik zsoltában van írva, hogy mit dicseked el a gonoszságodban.

Ó, te magabízó, te magabíró. Isten kegyelme szüntelen való, ugye ez az ige ott. Az az, hogy a magabízás, az amerikai filmek, bízzál magadba, bízzál magadba, ez gyakorlatilag átkoz az emberekre.

Most nem a kicsinyitőséget reklámozom én, meg a teljes bizonytanásába akarom az embereket beletaszítani, távol legyen, de azért azt tudni kell, hogy az eskü fogadalom az egy nagyon-nagyon komoly dolog. Ezért mondta Jézus, hogy ezt ne csináljuk. Hanem mondjuk azt, hogy igen, igen, hanem nem, és ne.

[Műsorvezető]
Talán az pedig kizáró. Talán pedig kizáró.

[Borbély József]
Hát nem, lehet azt mondani, ha úgy sikerül, akkor igen, ha nem, akkor nem.

[Műsorvezető]
Csak mert nekem az esküről ugye folyamatosan a szilveszter este jut eszembe, ahol az ember néptömegek megfogadnak dolgokat, nem dohányzom, nem hiszom, hazaérek időben, és ki tudja, kinek milyen problémái vannak, és az általában hajnal ötkor megdől, vagy aki nagyon ügyes, az január hatodikán feladja.

[Borbély József]
Valahogy így, igen.

[Műsorvezető]
Általában a diéták is az első hétig.

[Borbély József]
És aki meg nem, az meg eszméletlen büszke ember lesz. És az ilyen emberekkel meg szörnyed együtt lenni. Aki kőkemény, mert én megmondtam, megmondtam.

És meg is csináltam. És az ilyen emberek meg aztán olyanok lesznek, hogy szinte lehetetlen vagyok közösségben lenni, mert kivirhatatlan, nagyképű figurák, kőkemények, és aki nagyon kemény magával, az másrész kemény lesz. És az ilyen emberekkel nagyon néz együtt lenni.

Aki nagyon tökéletes, mindent jól csinál. Kipusztulnak az emberek, mert ők ugye dinók.

[Műsorvezető]
És hogy mi a tanácsod annak, aki például tényleg szeretne megváltozni, mert ott van az embernek egy testi természete, reálisan látjuk, hogy mi a probléma, hol vannak a hibák, hol vannak a komoly problémák. És ugye az eskü vagy a fogadalom itt a magyar hagyományok alapján azt a célt szolgálta eddig, hogy meg tudjuk változni.

[Műsorvezető]
Na most ezt elmondom, és nyilván meg fogok változni. De nem változtam meg, én sem, és még sokak mások. Mi a megoldás erre?

Mert a testi természetet valahogy azért ki kéne ütni, ahogy pálapostól is fogalmaz?

[Borbély József]
Igen, hát nagyon jó a kérdés, és igazából ez mindjárt rátérünk erre is. Mert az a véleményem, hogy lehet változni, sőt, kell is változni. És Jézus Krisztus azzal, hogy.

[Műsorvezető]
Akkor a kulcs nálad van.

[Borbély József]
Nem, a kulcs a Bibliában van.

[Műsorvezető]
Oké, de itt van nálad a kulcs.

[Borbély József]
Igen, hát ezt igyekeztem elhozni, igen. Úgyhogy visszatérve még azért arra, hogy mennyire megdöbbentő események történetnek emberekkel, és nem az emberi minőségen múlik a fogadalom megtartása. Ugye érdemes visszaemlékezni Péter apostolra, aki az utolsó vacsorán fogadkozott Jézusnak.

Ugye előtte mondtam már Jézus neki, hogy Péter, Péter, a sátán kikért benneteket, és megrostáljon benneteket, de én imádkoztam, érted? Mondja neki. Azaz előjelezte már Jézus neki, hogy itt nem pusztán emberi kísértésbe fog kerülni a Péter.

Azaz, amíg az ember pusztán emberi kísértésbe kerül, addig úgy gondolom, hogy az emberi erőfeszítések, az emberi jó nevelés, a minőség, a minőségi ember azért tud Isten kegyelmével, ott is azt mondom, Isten kegyelmével, de azért tud érvényesülni, és át tudja vinni az akaratát. És nem baj, ha valakinek erős akarata van, ez egy jó dolog. De vannak olyan helyzetek, amikor az ember egyszerűen, hát hogyha a feje tetejére áll, se képes a maga erejéből érvényesülni, és átvinni azt, amit elhatározott.

Péter ugyanez volt. Péter azt mondja, hogy mondja neki, Jézus, ma megverik a pásztort, elszívednek a juhok. És akkor mondja Péter, ha mindenki meg is tagadt téged, elárult téged, én téged soha.

És akkor mondja Jézus, hát az még a kagas megszólal egyszer, elárulsz engem háromszor, én téged soha meg nem tagadlak. Ha kell, azt mondja, akkor meghalok érted, megyek a börtönbe is, lehet, ha kell, meghalok érted. És biztos vagyok benne, hogy Péter nagyon komolyan gondolta.

Biztos vagyok benne, és ez egy remek fickó volt Péter magunk között szólva. Én szerintem, bár itt a rádióban nehéz magunk között szólni, de mindegy. Szerintem Péter egy remek ember volt, és nagyon szimpatikus volt, és egy nagyon bátor belevaló fickó volt.

Hát vízen járta minden. Nagyon tudtam. Nagyon odaszánta magát.

Itt az odaszántságon nem volt semmi. Lelki ereje is volt neki, azt is lehetett látni. Kemény gyerek volt, de jó értelemben.

És ez a Péter aznap este, pár órával később, már a Gecemanékerdből nem bírt egy órát virasztani. Olyan szellemi nyomás, olyan ördögi, sátani jelenlét lett a Gecemanékerdben, hogy Péterék elaludtak a nagy nyomás alatt. Jézus vértizzat jött meg magának, Jézusnak is kellett angyali segítség, hogy már akkor bírja a strapát.

Olyan nyomás jött rá, hogy meg tudja tartani a szavát, és utána rá nem sokkal, amikor a Péter, ugye Jézust elfogják, és Péter utána megy titokban, ugye Péter azt gondolta, hogy olyan kemény gyerek, ugye viccesen szólóan ő a Chuck Norris, és hogy majd ő oda megy, és majd ő segít rajta, és majd ő meg kiszabadítja, meg nem tudom, meg kikutatja, mit lehet csinálni. De itt igazából őneki futni kellett volna. Mert olyan volt a szellemi millió, hogy inkább azt kellett volna csinálni, mint Józsefnek Potifárnénál kiszaladni.

Meggyőződjön, József sem azért szaladt el Potifárnétől, mert gyáva volt, hanem azért, mert tudta, hogy itt onnan őneki, ha szeretne megmaradni az elhívásában, el kell futnia.

[Műsorvezető]
A ti is szeretnétek megmaradni az elhívásotokban, akkor tartsatok velünk továbbra is, hiszen ezzel fogjuk folytatni. Fogadalom, eskü, tétel, Borbé József is itt van, Mikael még, gyertek velünk továbbra is. Folytatódik az igyeidő, a pásztorórája, itt van velem továbbra is Borbé József, és a fogadalom, tétel, eskü a mai témánk, és ott Potifárnénál hagytad abba, hogy el kellett volna szaladni a Péternek, nem kellett volna ő azt gondolni, hogy ő hős lesz ebben a helyzetben.

Mert nem tudta befutni a pályájára.

[Borbély József]
Bocsánat, igen, itt volt egy magabízás. Egy olyan magabízás, ami nem vezetett jóra. Szóval őneki be kellett volna tölteni az igjét, futni, elszéledni, elszagyni a többiekkel.

Ő a helyét azt gondolta, hogy ő van olyan remek ember, hogy ebben a helyzetben megáll. És nem volt olyan remek ember, mert az ördög elszemben senki nem remek. És az ördög az nagyobb, mint az ember.

Pusztán az ember. Olyan sátani jelenlét volt ott, az annásnak az udvarában, amire nem számított Péter. Szóval ez nem emberi kísértés volt.

Olyan, mint a jóbb esetében is. Vagy Jézus esetében, amikor a pusztán megkísértett, mondjuk Jézus megáldáltő egyedüli az emberiségben, aki ugye isteni, isten fia, és hát nem volt benne semmi bűn, nem volt benne semmi affinitás a bűnre. Ezt senki ember nem mondhatja el.

De most lényeg az, hogy a Péter bekerült ide ebben a helyzetben, és aki előtte pár órával fogadkozott, és komolyan gondolta, ha kell, meghalok, érted, uram, én, ha mindenki elisrárul téged, én soha téged el nem árullak, meg nem tagadlak téged, az ember kérdezett, ki az a Jézus? És megszólt a kakos, és a Péterben összeomlott minden. Önmagával kapcsolatban, és rá kellett jönni arra, hogy ő kevés, ő igazából egy, hát rájött arra, hogy egy minden jó indulata ellenére is hát ez esetben szemét volt.

És ez a kiózanító kakaskukorékolás eredményeképpen a Péter úgy gondolom, hogy tényleg szívemben meg tudott érni. És úgy gondolom, hogy az igazi megtérés, az itt kezdődik, amikor az emberek önmagukban rendesen csalódnak. És amikor rájönnek arra, hogy én nem vagyok elég erős, még egy egyszerű normális élethez sem.

És arra sem vagyok képes, hogy normális, igazi férj legyek, vagy egy igazi normális feleség legyen valakiből. Hogy ehhez önmagában az emberi erő kevés. Akármilyen minőségi nevelés kapott az ember, akármennyire, akármennyire is, de létrejöhetnek olyan szituációk, körülmények, olyan ördögi, sátáni kísértések, amelyekben senki nem tud megállni.

Ezért a megoldás, a kulcs, amire az előbb beszéltünk, így célosztál, az bizony, hogy az Istennek az emberrel való jelenléte. Isten kegyelme, Istennek a jelenléte ereje az, hogy a kegyelem által tartani meg az ember, nem saját erőből, nem cselekeletekből, hanem hogy az Istennek a jelenléte kegyelme jöjjön. Hát nagyon érdekes volt a Péter folytatva, hogy ugye Péter sírva fakadt, kiment, sírva fakadt, összehullott benne egy egész világ, rád öbben tart, hogy kicsoda jó valójában, és hát innen már csak fölfele van.

És mondhatjuk, hogy János Evangélium. Igen?

[Műsorvezető]
Innen szép győzni.

[Borbély József]
Igen, igen. És János Evangélium végén le van írva, János 21 talán, vagy 20-val, vagy így le van írva, hogy találkoznak újra a genizáltató partján, és akkor ott oda megy hozzá, Jézusok mondja neki, hogy miután reggeliztek, vagy vacsoráztak, mit csináltak, ebéleltek, ott azt mondja, hogy Péter, jobban szeretsz engem ezeknél. És nagyon tetszik nekem, mert itt nem azt kérdezik, hogy szeretsz engem, Péter, hanem jobban szeretsz ezeknél.

Mert ugye Péter ezt gondolta magáról, hogy ő jobban szereti Jézus, mint a többiek. Azt gondolta, hogy ha mindenki elismeri téged, én soha. Azaz, ez volt itt, ami hamisan gondolkodott Péter.

És a minden ilyen dicseket is gonosz. És a Péter rájött arra, és itt már nem azt mondta, hogy tudod, uram, hogy én jobban szeretlek téged ezeknél, hanem azt mondta, tudod, uram, hogy szeretlek téged. És akkor másodszor már azt kérdeztek, szeretsz Péter?

Mert nem volt, hogy jobban, vagy kinél jobban, hanem akkor már igazából csak az volt a lényeg, hogy kimondassa vele háromszora azt, hogy szereti őt, és őt fogja követni, hogy ezzel közömbösítse azt az átkot, amit magára hozott. Úgyhogy igazából az emberi szó, az emberi eskü, az emberi fogadalom az egy nagyon-nagyon vékony ég. Ezért ha adhatok tanácsot a kedves hallgatóknak, akkor azt mondanám, hogy ha fogadalmat is tesznek az urnak, mert lehet fogadalmat tenni.

Például minden bőjtnél fogadalmat teszem be. Ma bőjtölök például, ma nem esszek semmit, hanem csak iszok.

[Műsorvezető]
Hogy házasságkötésnél a mikrofonban, meg hatalmas fogadalom tétel mindenki előtt.

[Borbély József]
Hát a házasságkötés bizony az egy életről szóló. Így van, így van.

[Műsorvezető]
Hattalmas felelősség.

[Borbély József]
Így van. Na most, hogyha azt gondolja, hogy az öreg erre képes egyedül, az a saját elejéből, akkor csalódni fog. Úgyhogy ezért először is azt mondjam, hogyha fogadalmat akar tenni valaki, akkor olyan időre tegye, amit belátható és befogható.

Azaz például, ha megfogadja valaki, egy egyszerű fogadalom, hogy nem tudom, azt mondja, hogy mostantól fogva minden nap fogok imádkozni egy órát, ez biztos nem fogja tudni megtartani. Mert lesz olyan nap, amikor ezt nem fogja tudni megcsinálni valami oknál fogva. Vagy azért, mert nem, úgy vannak a körülmények egyszerűen, úgy összetorodnak az esélymények.

Magyarul nem hiszem, hogy meg tudja tartani egész életében. Mit kell mondani? Mostantól fogva én mondjuk egy hétig minden nap imádkozok egy órát, ezt már talán meg tudja tartani.

De akkor is érdemes oda tenni, uram, Isten kegyelméből. Ugyanez a fogadalmak, bármi más dolog a kapcsolatban. Egyszerűen én azt tudom mondani, hogy mindig kell hagyni a kegyelemnek helyet.

Mindig a kegyelem által mennek a dolgok, sikerülnek a dolgok. Ha az Isten engedi, és élünk, ezt és ezt fogjuk cselekedni. Így működik igazából az élet is, és így lehet igazából a fogadalmokat is megtartani.

Azt, amit mondtál.

[Műsorvezető]
A keresztényházasság viszont ugye állvilág az örökkévalóságig tervezzük, tehát van egy olyan beláthatatlan időszak, és hát jönnek folyamatosan mindenféle oldalról a támadások, hatások, és az embernek meg kell állnia. Ez is Isten kegyelméből van.

[Borbély József]
Hát csak Isten kegyelméből. Így van. Hogyha az ember Istennel rendszeres közösségben van, Isten fog neki kölcsönözni erőt, kegyelmet adni.

Isten elejéből viszont lehetséges. Megvan írva, ami embernél lehetetlen, Istennél lehetséges. Ezt kell megérteni.

Hogy ami embernél lehetetlen, Istennél lehetséges.

[Műsorvezető]
Ez azért érdekes, amit most mondasz, mert ugye az ember vesz egy mikrofont, a pásztor ráteszi a kezét a fejére, és az egész gyülekezett rokonság, barátok előtt megvallja, hogy szereti a másikat, és hűséget fogad neki. És utána ezt ő tartja, ragaszkodik hozzá, ragaszkodik ahhoz, amit megfogadott, és közben kéri az úr kegyelmét, hogy megtartsa minden nap ezen a területen. És igazából ez is érdekes, hogy vissza lehet erre is vezetni, hogy ne okozzatok megbotránkoztat, tehát ne botránkoztassatok meg másokat, hogy nem tudjátok betartani az eskütöket.

[Borbély József]
Hát igen, most nyilván a házassági szerződésfogadalom tétel meg kell tenni, és ez, én elég sok esküvőn szolgáltam már, és nagyon-nagyon profétikus alkalmak az esküvők, és lehet benne érezni a jövőnek a nagy erejét. Isten kegyelme mindig felszokott szabadulni az esküvők, az emberek nem, hát nem bockodják el, hanem tényleg komolyan veszik és Isten jelentébe teszik meg, ott felszabadul Istennek egy különleges kegyelme. Úgy gondolom, az a kegyelem egész életükben el fogja őket vinni, de nem úgy, hogy egyszer megesküdtek és kész, hanem ez a kegyelem újra és újra meg fog újulni az életükben, ha az Istennel együtt járnak.

Akkor viszont lehetséges, és lehetséges hűségesen, boldogan átmenni, mert viharokon is boldog házasságot élni, de szerintem ember erre nem alkalmas. A bűnös természet miatt ember önmagában erre képtelen, ez a véleményem.

[Műsorvezető]
Na, pozitív üzenetekkel fogjuk tovább folytatni Borbé Józseffel az igeidőt, úgyhogy tartsatok velünk, folytatódik az igeidő a pásztor órája, a vendégem pedig Borbé Józseff és az eskütétel fogadalomfogadás a mai témánk, és továbbiakban is az agyamban motoszkál az, hogy meg kell valahogy zaboláznunk a testünket, hogy jobb emberekké váljunk, és hogy valahogy A-ból B-be mégiscsak eljussunk, hiszen az ember, hogyha változni szeretne, akkor egyszerűen fel kell adni a régi önmagát, és újra kell vágyakoznia. És nyilván az ige fényeli be, és kegyelem által, de valami célt ki kell csak eszközölni az embernek, hogy változzon.

Na, ez a testi természet megzabolázása, ez hogy megy végbe?

[Borbély József]
Hát ugye a párlapostól beszél erről, hogy ő hogyan csinálta, ő példát mutatott azzal, hogy ő maga testét, azt mondja, a testi természetét kiütötte, ott tényleg a knockout van.

[Műsorvezető]
Mint a boxzolás.

[Borbély József]
Igen, igen. Nem úgy harcol, mint aki levegőt a vakdosra, hanem kiüti azó emberét.

[Műsorvezető]
Én már egyébként van a reggel, felkelek, és egy öt perc múlva azt érzem, hogy na most akkor egy jó kiütésről lenne szükségem, mert az elmém az bombáz. Ja.

[Borbély József]
Hát igen, ez érdemes. Ugye a módszeres élet, ha valakit jól megneveltek, akkor általában megtanul módszeresen élni, szóval igazából kell.

[Műsorvezető]
Nagyon tudatosan.

[Borbély József]
Igen, van az életnek egy jó értelmet monotonitása, ami azt jelenti, hogy az ember ugyanazt csinálja rendszeresen. Ez jó, mert az embert rászoktatja. Rászoktatja.

[Műsorvezető]
A rendszerességet.

[Borbély József]
A rendszerességre, a fixpontokra, neki ekkor ezt is meg kell csinálnia, és ez nem rossz dolog egyáltalán.

[Műsorvezető]
Tehát egy kicsit kiegyensúlyozottabbá válik az ember életen.

[Borbély József]
Persze, igen, igen. Csak ez is kevés. Megmondom, ki lehet zökkenni ebből, de az az alaphangon az ember egy életvitel, életrutínban tud mozogni, működni.

Ez nem rossz, ez jó. És az emberek ilyenek is ragaszkodnak a rutinokhoz, mindig ugyanazt teszik le a fogkeféjét, és attól vissza vannak ilyen rutinok, amik reggel felkialakul, abból a pohárul vissza a kávét, mindig nem a másikból, abból. Ezek ilyen kis bolondságnak tűnnek, de valahogy az emberi lélek úgy működik, hogy szereti a stabilitás, most legyen mindig ugyanaz úgy.

És akkor ez nem is baj, ez nem rossz. Ezt át lehet ültetni a szellemi életre vonatkozóan is, akár az ígé olvasás, akár az imádkozás, akár más szellemi tevékenység, dicséret, hogy az emberben legyen egy rutin ezzel kapcsolatban, ami által az ember ki tudja ütni az oemberét. Ugye pálapostan, hogy ő hetente kétszer bőtölt.

És ez a kiütés, például így volt a kiütés, biztos, hogy ő így ütötte ki az oemberét. Meg hát Isten is adott neki olyan próbatételt, ami miatt kénytelen volt ne maga bizon lenni, ne bebizakodni. Sátánangyala több is adott az oldalába.

És akkor mondta a pálistennek, hogy háromszor is imádkozott, hogy hát nem múlhatne ezzel, és mondta, hogy elég neked az én kegyelmem. Hogy el ne bizakodjon a kijelentés nagysága miatt. Ami erő, hatalom mozgott az életén, Isten nem akarta, hogy elszálljon belőle a ló.

És ezért állandóan figyelmeztette őt valamilyen úton módon ez a több is, hogy Isten kegyelme tartja csak meg. Bizony. Úgyhogy ezért csak mondom, hogy a nagy állnás, nagy erő, nagy kijelentés, nagy bölcsességnek mindig megvan az ára.

És a büszkesség nagyon nagy bajt tud okozni. Ugye volt az a történet a Lukás 18-ban, ahol az a szerencsétlen farizós elmegy imádkozni a templomba, és akkor kijár, és mondja, Isten, minden örülök, hogy nem vagyok olyan, köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint ezek itt a többiek. Meg ez a vám szedő itt, és mondja, hetente kétszer böltyölök.

Azt mondja, hogy mindenből dísmát fizetek, nem vagyok lópó, nem csaló, hazug. Ez mondjuk nem igaz, mert hazudott biztos, hogy nem volt tökéleted, csak puncsolta magát az úr előtt. És utána meg az a szerencsés vám szedő, aki meg odament, és még a szemét sem merte felemelni Istenet, és vert a mellét, hogy Istenem, bűnös vagyok, szükségem van a kegyelmedre, kérlek téged, bocsáss meg nekem, bűnös embernek.

Azt mondja Jézus, ez inkább megigazult, mint az. És a megigazulás az több, mint az, hogy valaki igaz, a meligazulásban benne van Isten megtartó ereje is.

[Műsorvezető]
Arra akarsz egyébként rávilágítani, hogyha az embernek az életében bizonyos területeken problémái vannak, akkor alázza meg magát, és kérjen az úrtól arra a területre kegyelmet, öntse ki a szívét, és az úr be fog neki segíteni természetfölött.

[Borbély József]
Így van, pontosan így van. Egyértelműen, száz percig egyértelműen. Pontosan így van.

Nyugodtan az ima kamerájából vonuljon el, zárjon ki mindent, igen, és mondja előszintén, ahol megakadt, megrekedt, mert vannak ilyen területek az emberek életében, ahol beakadt a partpisnyél a küllők közé, és akkor kell a kegyelem. Isten kegyelme kell, hogy tovább tudjon az ember menni, és igazából minden kegyelemből működik. Mondjuk az éget el van a Föld Isten kegyelmével, minden az Földön igazából azért megjelen, mert Isten kegyelmes, irgalmas.

Nem azért, mert megérdemeljük, nem azért, mert jót csináljuk, hanem azért, mert Isten kegyel, mert itt van az emberekkel. És aki ezt megérti, az kegyelemből fog élni, és kegyelemből sokkal jobban lehet élni, mint kemény, következő test, teljesítmény, nem cselekletekből, hanem kegyelemből. De ez nem azt jelenti, hogy direkt csináljunk rosszat, meg hagyjuk el magunkat, én nem ezt mondtam, ugye.

Hanem amit rajtunk múlik, tegyük meg, de hát úgyis azt rá fogunk jönni, hogy nem vagyunk, nem tudunk mindent jól csinálni. Sőt, mondja is, hogyha mindent jól csinálnánk is, akkor is mondjuk azt, hogy haszontalan szolgákkal vagyunk, azaz, hogy mondjuk azt, hogy lehetett volna jobb is. És akkor van hely a kegyelemnek, Isten kegyelmének, annak a plusznak, amitől igazából minden jó és minden működik.

És a kevésség, a büszkeség hatalmas nagy baj az emberek életében. Én megmondtam, megmondtam. Én azt mondom, akkor úgy is lesz.

Ezek a mondatok, ezek borzasztóan nagy bajt okoznak az embereknek. Tönkret teszik az emberek istenoló kapcsolatát. Ha valaki így beszél, hát legyen úgy, de rá fog jönni, nem úgy működik.

[Műsorvezető]
Még érdekes, mert a világban olyan mértékből van felmagasztalva a büszkeség, hogy az mindig egy jó tulajdonságnak van beállítva, hogy én egy büszke ember vagyok.

[Borbély József]
Ezzel szemben én még úgy tanultam, hogy büszkeség az nem jó. Most lehet azért, mert van egy kis vallásos háttér is van, de nekem úgy ténytották annak ide, hogy a büszkeség az nem jó.

[Műsorvezető]
Ma szerintem összefonodik ezzel, hogy van tartása valakinek.

[Borbély József]
Hát igen, igen. Most már az emberek emberi kevésség mindenhol lehet látni, az emberek dicsekednek, ugye utolsó hirdőknek a jele, hogy lesznek kevélyek az emberek. Magamutogató kevélyego istenberekkel van tele a Föld, ezzel szemben az Isten kegyelme azokra tud ráradni, akik az Istenben bíznak.

Áldott az a férfi, de ő is, aki az Istenben bízik. És úgy nem véletlen, mondja utána tovább a Jeremias, nagyon érdekes, elmondja, hogy milyen lesz az, aki az Istenben bízik, és utána mondja, hogy csalárd a szív, kicsoda ismerheti azt. Azaz ott is arra célolsz, hogy még az ember önmagát se ismeri rendesen.

Mint, hogy Péter se ismerte magát. Pétert a kakas ismertette meg önmagával. Na, Bukodonozornak barom már kerett lenni, hogy őt, neki nem kakaszórt, hanem a borjubögöt, vagy hogy mondja, ő neki azzal kellett lenni, hogy rájönjön arra, hogy igazából kitől múlnak a dolgok.

[Műsorvezető]
A hit rádió hallgatóknak már egyiknek se kell lenni, hanem csak elég volt a te szavaidat inni.

[Borbély József]
Hát én nem hiszem, hogy ez elegemdő lett volna, de egy biztos, hogy szerintem mindenkinek vannak kakasai, és ezek a kakasok azzal azért szólnak, hogy az ember normálisább váljon, és Istenhez menjen segítségért. Szerintem.

[Műsorvezető]
Remélem, hogy felnyitottuk a szemeteket ezen a területen is, és akkor azt tudnám mondani, vagy összefoglalni, hogy a fogadalom és a fogadkozás az eskütétel, az a magyar hagyományok szerint szűnjön meg az életetekbe, és kérjétek Isten kegyelmét az életetekre. Jól mondom?

[Borbély József]
Jól, jól, de lehet fogadalmat tenni, csak úgy csinálják, hogy belátható legyen egyrészt, a másrészt szólják meg, hogy az Isten erejébe vetett hitből éljenek, ne pedig a saját erőre támaszkodjanak pusztán.

[Műsorvezető]
Ez olyan szép mondat volt, én ezt nem is szeretném megszakítani. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk a Hit Life-ban.

Legfrissebb