Ugrás a tartalomra

Felmérés: az izraeliek egyharmada jobban hisz Istenben október 7-e óta

A vallási meghatározásokban is történtek változások.

Ortodox zsidók a jeruzsálemi Nyugati Falnál 2016-ban Jom Kippur idején. - Kép forrása: Izraeli Kormány Sajtóhivatal

Az izraeliek közelebb kerültek Istenhez és a zsidósághoz az elmúlt négy hónapban - derült ki egy felmérésből.

A Lazar Research által a The Jerusalem Post számára készített átfogó felmérés szerint az izraeliek 33%-a számolt be arról, hogy a Hamász október 7-i mészárlása és az azt követő háború óta megerősödött az Istenbe vetett hite.

A felmérés, amelyet Dr. Menachem Lazar, a Lazar Research munkatársa vezetett a Panel4All.co.il internetes válaszadói panellel együttműködve, azt a célt tűzte ki, hogy felmérje az izraeliek vallásos érzelmeit ezekben a viharos időkben.

A február 5-6-án végzett felmérésre 512 személytől érkezett válasz, ami reprezentatív mintát jelent az izraeli felnőtt zsidó közösségről. A 4,3%-os hibahatárral a felmérés eredményei bepillantást engednek a nemzet lélekben való vizsgálódásának útjába a megpróbáltatásokkal szemben. A válaszok között éles megosztottságot tapasztaltak.

A megkérdezettek abszolút többsége (75%) azt mondta, hogy október 7-e óta nagyobb kötődést érez Izrael államhoz (69%) és a sokszínű izraeli társadalomhoz (68%).

Ezzel szemben egy kis hányad, (8%) úgy érezte, hogy megingott a hite , míg a többség (59%), arról számolt be, hogy nem változott a spirituális álláspontja.

Az elemzésből az is kiderül, hogy a hit megerősödése feltűnően hangsúlyosabb volt a hagyománytisztelők körében, 44 százalékuk arról számolt be, hogy megerősödött a hite, szemben a szekuláris válaszadókkal, akiknek csupán 16 százaléka nyilatkozott hasonlóképp. Az életkor is döntő szerepet játszott: a fiatalabb résztvevők nagyobb valószínűséggel számoltak be arról, hogy megerősödött a hitük.

A válaszadók megerősödött hitének gyakorlati kifejeződései elsősorban az imák (63%), az Istennel való beszélgetések (59%) és a zsoltárok recitálása (45%) voltak.

Az imák növekedése különösen a 60 év feletti válaszadókra volt jellemző (73%).

A válaszadók abszolút többsége (75%) azt mondta, hogy október 7-e óta nagyobb kötődést érez Izrael államhoz (69%) és a sokszínű izraeli társadalomhoz (68%). A megkérdezett izraeliek mintegy fele úgy érzi, hogy jobban kötődik a diaszpórában élő zsidó néphez (53%) és a zsidó hagyományokhoz (49%).

Az október 7-i események és az azt követő háború kisebb különbségektől eltekintve nem változtatta meg az izraeliek általános vallási meghatározottságát. Viszonylag jelentős változásokat két csoporton belül tapasztaltak:

a korábban liberális vallásúnak vallottak 78 százaléka maradt ennél a meghatározásnál, de 18 százalékuk most hagyományosnak, további 9 százalékuk pedig vallásosnak vallja magát.


Azok közül, akik magukat enyhén tradicionális szekulárisként jellemezték, 84 százaléka maradt ezen az állásponton, de 10 százalékuk már hagyományosként határozza meg magát.

Legfrissebb