Ugrás a tartalomra

Felmérés: a németek döntő többsége nem hisz Jézus Krisztusban

A katolikusok 73, az evangelikusok 65 százaléka tervezi, hogy kilép az egyházból.

Photo by Patrick Fore / Unsplash

A Németországi Evangélikus Egyház által közzétett tanulmány által némi betekintést nyerhetünk arról, hogyan viszonyulnak a németek jelenleg a valláshoz és a hithez - számol be a mandiner.

A reprezentatív felmérésben részt vevők 52 százaléka tartja magát katolikusnak, evangelikusnak, vagy más felekezethez tartozó kereszténynek, azonban csupán 13 százalékuk nyilatkozozott úgy, hogy az egyházhoz való tartozás befolyással van a mindennapi életére is, 11 százalékuk állította, hogy minden nap imádkozik, és mindössze 9 százalékuk szokott böjtölni vallási okból.

A nyugat-német katolikusoknak mindössze 15 százaléka gondolja, hogy a keresztény élethez hozzátartozik a miselátogatás, míg a kelet-német katolikusok 27 százaléka, a vallástalanok 18 százaléka vélekedik így.

Továbbá a németek csupán 19 százaléka hiszi, hogy "létezik Isten, aki Jézus Krisztusban kinyilatkoztatta magát."

A felmérés szerint a német katolikusoknak 73, az evangélikusoknak 65 százaléka tervezi vagy nem tartja kizártnak, hogy (papíron) kilép egyházából, a kutatás készítői megkérdezték tőlük, mit kellene tenniük az egyházaknak ahhoz, hogy vonzóbbakká váljanak – és egészen sajátos válaszokat kaptak. Azzal az állítással, hogy „erőteljesebben kellene a vallási kérdésekre koncentrálniuk”, csupán 25 százalék értett egyet, ezzel ez a tényező bizonyult a legkevésbé kívánatosnak – a transzcendens képviselőitől nem elvárás a transzcendens érdemibb közvetítése.

Ellenben 43 százalék nem lépne ki akkor, „ha az egyház társadalmi-politikai téren erősebben odatenné magát”,és 66 százalék maradna esetleg mégis, ha az egyház „radikális reformon menne keresztül” 

A tanulmány elkészítésében részt vett vallásszociológus szerint azonban:

"sem a liberális individualizmus paradigmája, sem a politikusabb fellépés nem vezetett az evangélikusok esetében se a kereslet növekedéséhez."

A kutatás továbbá rávilágít, hogy a templomba járás indokai között az esztétika, zene és atmoszféra szerepelnek elsősorban (81 százalék), míg a vallási tevékenységek között a szociális szolidaritás és segítségnyújtás kiemelkedő motivációk, de a középmezőnyben végzett az az indoklás is, hogy "egyházi temetést szeretnének".

A felsorolt indokok között legkevesebben jelölték a Szenttel való találkozás lehetőségét.

Az adatok azt mutatják, hogy az egyházhoz való kötődés erőteljesen összefügg az önkéntes társadalmi munkával. Az egyházhoz szorosabban kötődők körében az önkéntesek aránya 61 százalék, míg a vallástalanok között ez az arány csak 33 százalék.

Legfrissebb