Ugrás a tartalomra
BibliaUSAHírekIskolatanárOklahoma

Bibliát minden osztályterembe?

Oklahoma állam előírja az iskoláknak a Biblia kötelező tanítását.

Photo by Rod Long / Unsplash

Oklahoma oktatási minisztériuma csütörtöki bejelentésében elrendelte, hogy az államban minden tanár osztálytermében legyen egy Biblia, és abból tanítson - ezzel az amerikai legfelsőbb bíróság azon döntéseit kérdőjelezi meg, amelyek alkotmányellenesnek találták a vallás állami támogatását.

Ryan Walters, Oklahoma közoktatási szuperintendense a csütörtöki oktatási minisztériumi testületi ülésen jelentette be az azonnali hatályú rendelkezést, amelyben elmondta, hogy különös figyelmet fordítanak majd a Tízparancsolatra.

"Minden tanárnál, az állam minden osztálytermében lesz egy Biblia, és a Szentírásból tanítanak majd az órákon, hogy Oklahoma állam minden diákja számára biztosítsák ezt a történelmi ismeretet"

-mondta.

black Bible on gray surface
Photo by Kiwihug / Unsplash

Kijelentette, a Biblia, a judaizmus és a kereszténység Szentírása

„a nyugati civilizáció egyik alapdokumentuma.”

Elmondta, hogy fontos történelmi személyiségek, köztük Martin Luther King polgárjogi aktivista is hivatkozott a szövegre.


Mind a héber, mind a keresztény Biblia tartalmazza azt, hogy Mózes zsidó próféta megkapja a Tízparancsolatot a Sínai-hegyen, míg az Újszövetséget csak a keresztény Biblia írja le. Walters, maga is keresztény, nem írta elő, hogy a tanároknak melyik kiadást kell használniuk a rendelkezésének eleget téve, szóvivője pedig nem kívánt válaszolni a kérdésekre.


Az Egyesült Államok alkotmányának első kiegészítésében foglalt, a vallásfelekezet létrehozására vonatkozó záradékot úgy értelmezték, hogy az megtiltja az államnak, hogy támogasson vagy létrehozzon bármilyen vallást. Az oklahomai alkotmány ennél is tovább megy, és kimondja, hogy minden állami iskola és a közpénzek felhasználása nem lehet felekezeti jellegű, és nem részesülhet "semmilyen szekta, egyház, felekezet vagy vallási rendszer" javára.

open book
Photo by Aaron Burden / Unsplash

Az állami alkotmánynak ezt a részét idézték két nappal Walters bejelentése előtt, amikor az oklahomai legfelsőbb bíróság elvetette azt a törekvést, amelyben Walters is részt vett, hogy létrehozzák az első adófizetők által finanszírozott vallási alapítványi iskolát az Egyesült Államokban.
A legfőbb oklahomai tanári szakszervezet szerint Walters Biblia-rendelkezése alkotmányellenes, és az állami törvények szerint az iskolai körzeteknek jogukban áll eldönteni, hogy milyen könyvek legyenek elérhetőek az osztálytermeikben.

"A vallás (és a Biblia) történelmi összefüggéseiről szóló tanítás megengedett, a vallási tanítás azonban nem megengedett"

- áll az Oklahomai Oktatási Szövetség közleményében.

"Az állami iskolák nem indoktrinálhatják a diákokat egy bizonyos vallási meggyőződéssel vagy vallási tantervvel".

(Premier Christian News)

Legfrissebb