Ugrás a tartalomra

Izrael: a háború ellenére kedden megkezdődött a Hetek Ünnepe

A zsidó hagyomány szerint Isten a Sínai-hegyen adta át Mózesnek a törvényt.

Kép forrása: Deposit/Royalty Free

A közel-keleti bizonytalanság és háború ellenére, kedd este megkezdődött a Hetek ünnepe, amelyet a Biblia Ó- és Újszövetségében is említ.

A hetek ünnepét is megtartsd a búza zsengéinek aratásakor; meg a betakarás ünnepét is az esztendő végén. Háromszor esztendőnként minden férfiú jelenjen meg az Úrnak, Izrael Ura Istenének színe előtt

- olvasható Mózes II. könyvének 34. fejezetében, ahol az ünnepet először említi a Szentírás.

View this post on Instagram

A post shared by Israel Bonds (@israelbonds)

Az Újszövetségben, feltámadása után Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy várjanak Jeruzsálemben, amíg nem kapnak erőt a "Ruach HaKodesh"-től, vagyis a Szent Szellemtől, amely az Apostolok Cselekedetetinek könyvében leírtak alapján be is követekezett:

"És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nekik szólniok."

Mi az összefüggés aközött, hogy Isten a Sínai-hegyen adta a törvényt Mózesnek, és hogy az Apostolok Cselekedeteiben kiárasztotta Szentlelkét? Mindkettőt a bibliai Hetek Ünnepén, azaz Sávuoton ünneplik, amelyet az Újszövetségben Pünkösdként ismernek.

Ötven nappal vagy hét héttel a pészah után a zsidó nép a sávuotot (héberül "hetek") ünneplik. A keresztények szintén eszerint az időszámítás szerint ünneplik a pünkösdöt ( görögül "ötven nap").

A zsidó hagyomány szerint Isten a Sínai-hegyre hívta Mózest, és Sávuotkor adta át neki a törvényt - a két táblát, amelyre a Tízparancsolatot írták -, valamint a teljes Tórát.

Levi Welton New York-i rabbi a Hóseás prófáta könyvében található írások alapján megjegyezte:

"Egyes zsidók úgy érzik, hogy a Tóra olyan, mint a jegygyűrű köztük és Isten között, a következő vers szellemében: 'És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat."

Hozzáteszi:

"Minden évben Sávuotkor megújítjuk házassági fogadalmunkat a Szerelmünknek. Sokaknak szokásuk, hogy egész éjjel fennmaradnak, és a Tóra tanulmányozásával foglalkoznak, hogy újrajátsszák azt a nagy izgalmat és szerelmet, amit az ember a nászéjszakáján érez."

Boaz Michael, a First Fruits of Zion alapítója így nyilatkozott:

"Annyi gyönyörű párhuzam van a Shavuothoz. Képzeljük el a Sínai-hegyet a felette lévő hegyekkel, a szövetséget, amelyet Izrael népének adtak. Ez emlékeztet minket a chuppára ("baldahinra") a menyasszony és a vőlegény felett. Azt mondja nekünk, hogy Isten szövetséget köt menyasszonyával, Izraellel. Egy házasságkötés zajlik."
"Shavuot egy eseménysorozat csúcspontja"

- folytatta Michael.

"Végre kiszabadultunk az egyiptomi rabszolgaságból, vándoroltunk a pusztában, és most eljutottunk a Sínai-hegyre. Itt lépünk bensőséges kapcsolatba Istennel, a parancsolatainak átadásán, majd a szövetségen keresztül, amit Ő ad nekünk, a Tórán keresztül"

- fejtette ki mondandóját, majd befejezésül hozzátette:

"Ez az esemény tehát összeköt minket az Apostolok Cselekedetei első fejezetének nyolcadik versével, ahol Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy meg fogják kapni a Szent Szellemet, és elviszik az Ő üzenetét Jeruzsálembe, Júdeába, Szamáriába és a föld végső határáig."

Isten évente háromszor parancsolta meg a zsidó népnek, hogy menjenek fel Jeruzsálembe, és ezek közül az egyik alkalom a Sávuot volt.

"Minden férfiú évente háromszor jelenjen meg az Úr előtt, a te Istened előtt az általa kiválasztott helyen: a kovásztalan kenyerek ünnepén, a hetek ünnepén és a sátoros ünnepén. Senki se jelenjen meg üres kézzel az Úr előtt"

- írja Mózes könyvének 5. fejezete.

Az Újszövetség feljegyzi, hogy a zsidók a világ minden tájáról összegyűltek Jeruzsálemben, amikor pünkösd napján kiáradt a Szent Szellem.

Sok zsidó ember egész éjjel fennmarad Sávuotkor, hogy a Szentírást tanulmányozza. Felolvassák a Tízparancsolatot és vannak, akik Ruth könyvét is felolvassák. Hajnal előtt a Jeruzsálemben élők gyalog indulnak a Nyugati Falhoz, ahol imádkoznak és Istent magasztalják.

(CBN)

Legfrissebb